Συγκρότημα γραφείων στην Κηφισίας απέκτησε η Intercontinental International

Η εταιρεία απέκτησε κτίριο γραφείων στο Χαλάνδρι έναντι τιμήματος 12,05 εκατ. ευρώ. Προχώρησε σε μερική μίσθωση του ακινήτου στην GlaxoSmithKline.

Συγκρότημα γραφείων στην Κηφισίας απέκτησε η Intercontinental International

Η Intercontinental International REIC (ICI), μετά τη συμμετοχή της σε διαδικασία ιδιωτικού διαγωνισμού, στις 29 Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την απόκτηση εμπορικού ακινήτου (κτίριο γραφείων 3.180,32 τ.μ.) στην οδό Κηφισίας 266, Χαλάνδρι και τη μερική μίσθωση του κτιρίου προς τον ιδιοκτήτη του εταιρεία GlaxoSmithKline Single Member AEBE και μετά την ανακοίνωση της ICI που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021, η εταιρεία είναι υπερήφανη να ανακοινώσει στους μετόχους
της και στην ευρύτερη επενδυτική κοινότητα ότι μετά από σχολαστικές διαπραγματεύσεις, η απόκτηση και
μερική μίσθωση του παραπάνω ακινήτου ολοκληρώθηκε σήμερα στις 3 Ιουνίου 2021.

Το ποσό (12.050.000 ευρώ) πληρώθηκε πλήρως και χρηματοδοτήθηκε εν μέρει (8.109.000 ευρώ) από κεφάλαια που αντλήθηκαν από ιδιωτική τοποθέτηση υπό ομολογιακό δάνειο, που καλύφθηκε από τη Eurobank και εν μέρει με διαθέσιμα μετρητά, μετά από άλλη μία κερδοφόρα χρονιά για την ICI.

Για τον σκοπό αυτό, η ICI καλωσορίζει την GlaxoSmithKline Single Member AEBE στην κοινότητα των μισθωτών της και επισημαίνει ότι με την προσθήκη αυτής της ιδιοκτησίας ορόσημο, το χαρτοφυλάκιο της ICI όχι μόνο αυξάνει την αξία του κατά 12,6% σε σύγκριση με την αξία του από 31/12/2020 στα 
107,51 εκατ. ευρώ, αλλά κυρίως ότι ενισχύεται σημαντικά σε ποιότητα, καθώς πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα ιδιαίτερα κτίρια γραφείων στην Ελλάδα.

Εκδοση ομολόγων 8,1 εκατ. ευρώ

Η Intercontinental International AEEAΠ με δεύτερη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στο πλαίσιο σύναψης δανείου με τη μορφή έκδοσης ομολογιών του ν. 4548/2018 ποσού έως 40 εκ. ευρώ, το οποίο θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από την Τράπεζα EUROBANK, προέβη στις 28.05.2021 στην έκδοση ομολογιών αξίας στο άρτιο ποσού 8.109.000 ευρώ, οι οποίες καλύφθηκαν εν συνεχεία εξ ολοκλήρου από την παραπάνω τράπεζα.

Το δάνειο έχει διάρκεια έως 5 έτη, υπό την προϋπόθεση της τήρησης συνηθισμένων τυπικών για τις συναλλαγές αυτές χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το Πρόγραμμα και η Σύμβαση Κάλυψης του εν λόγω ομολογιακού δανείου έχει συναφθεί στα πλαίσια ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών όρων, επί τη βάσει υποθήκευσης α’ τάξης ακινήτων και λοιπών συναφών εξασφαλίσεων επί των προσόδων της εκμετάλλευσης των εν λόγω ακινήτων εκ του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 17 Δεκεμβρίου 2019.

Το δάνεισμα της ανωτέρω επιμέρους έκδοσης ομολογιών χρησιμοποιήθηκε ήδη εξ ολοκλήρου για τη μερική χρηματοδότηση της ήδη συντελεσθείσας ολοσχερούς εξόφλησης τιμήματος ευρώ 12.050.000 για την απόκτηση από την Εκδότρια της πλήρους κυριότητας οικοπέδου μετά επιχειρηματικού κτηρίου γραφείων επί της Λεωφ. Κηφισίας 266 στο Χαλάνδρι (πρώην ιδιοκτησία GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη AEBE).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v