Μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή από την Alpha Trust Ανδρομέδα

«Προχωρούμε σε split 1:4, ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η ρευστότητα στη μετοχή, και σκοπεύουμε, βοηθούμενοι και από τη φετινή γενική πορεία, να διανείμουμε επίσης προμέρισμα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξαμήνου», τόνισε ο CEO Κώστας Τζινιέρης.

Μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή από την Alpha Trust Ανδρομέδα

Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με κυριότερες αποφάσεις:

1. Διανομή μερίσματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Δικαιούχοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι την 30/06/2021. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 05/07/2021.

2. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 13,75 ευρώ σε 3,4375, δηλαδή αντικατάσταση 1 παλαιάς μετοχής με 4 νέες κοινές μετοχές (split 1:4).

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Νικόλαος Κυριαζής, Πρόεδρος
Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Τζινιέρης, Διευθύνων Σύμβουλος
Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Λινάρδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξιος Σουλτογιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παράλληλα, ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από τους:

Νικόλαο Τζανέτο
Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου
Ελένη Λινάρδου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Κυριαζής ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη για τη συμβολή τους στην εξαιρετική πορεία της εταιρείας και καλωσόρισε τα νέα μέλη τα οποία έχουν μακρά και επιτυχημένη διαδρομή στον τομέα των επενδύσεων και θεωρεί βέβαιο ότι θα συμβάλλουν στη συνέχιση των κορυφαίων επιδόσεων του χαρτοφυλακίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κώστας Τζινιέρης δήλωσε:
«Η εταιρεία, από την απόφαση της επικέντρωσης των επενδύσεων στην ελληνική κεφαλαιαγορά (24/10/2011), κατάφερε να προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις σε μια περίοδο με υψηλές διακυμάνσεις τόσο στις ελληνικές μετοχές όσο και στα ομόλογα. Από τις 24/10/2011 έως την 31/05/2021, η συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου υπήρξε θετική κατά 188,22%, ενώ ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Χ.Α. είχε απόδοση 45,55%.

Σήμερα πέρα από την υποχρέωση να συνεχίσουμε στην κορυφή των αποδόσεων, θα δώσουμε έμφαση στη μείωση της έκπτωσης εσωτερικής αξίας και τιμής της μετοχής (discount), η οποία αδικεί τους μετόχους. Ήδη προσλάβαμε ειδικό διαπραγματευτή, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα του τίτλου.

Επιπρόσθετα προχωρούμε σε split 1:4, ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η ρευστότητα στη μετοχή, και σκοπεύουμε, βοηθούμενοι και από τη φετινή γενική πορεία, να διανείμουμε επίσης προμέρισμα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξαμήνου. Στόχος της διοίκησης είναι η τακτική καταβολή μερίσματος ανά τρίμηνο, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v