Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Εκλεισε η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Η χρηματοδότηση με επενδυτές την Carval Investors, την Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO και εκδότη την PPC Zeus DAC, είναι χωρίς αναγωγή στη ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΗ: Εκλεισε η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 11.4.2021 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2021 προχώρησε στο κλείσιμο της συναλλαγής τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών, με το ονομαστικό ποσό της έκδοσης να ανέρχεται σε €325 εκατ.

Η εν λόγω χρηματοδότηση με επενδυτές την Carval Investors, την Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO και εκδότη την PPC Zeus DAC, είναι χωρίς αναγωγή στη ΔEΗ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v