Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κατάρρευση τζίρου για τα KAE εν μέσω πανδημίας

Ζημιές 15,5 εκατ. ευρώ το 2020 στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, με έσοδα 86,7 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ανάγκες και οι υποχρεώσεις στη μητρική Dufry.

Κατάρρευση τζίρου για τα KAE εν μέσω πανδημίας

Μόλις στο 30% των εσόδων του 2019 διαμορφώθηκε ο τζίρος των Καταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ) το 2020, με πτώση χειρότερη από την αναμενόμενη (60-65%) ενώ η εταιρεία γύρισε σε αρνητικό αποτέλεσμα μετά από φόρους, λόγω της κρίσης στο ταξιδιωτικό λιανεμπόριο και των περιορισμών στα ταξίδια.

Η απουσία τουριστών και η πολύμηνη διακοπή των πτήσεων είχε βαρύ αποτύπωμα στα μεγέθη της άλλοτε κραταιάς εταιρείας, που έχει αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών από διεθνείς αερολιμένες, χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς και λιμένες της χώρας μέχρι 1.1.2048. Σήμερα διαθέτει 114 καταστήματα σε 46 σημεία (αεροδρόμια, μεθοριακούς σταθμούς).

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΕ ΑΕ, μέλους του ομίλου Dufry, το 2020 ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε 86,7 εκατ. ευρώ από 298,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους είναι ζημιές 15,5 εκατ. ευρώ από κέρδη 42,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η εταιρεία εμφάνισε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (πάγιων και άυλων, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων χρήσης) 3,5 εκατ. ευρώ, ένδειξη, σύμφωνα με τη διοίκηση, ότι σε μία δύσκολη χρονιά η εταιρεία μπόρεσε να διατηρήσει μια κερδοφορία.

Είναι ενδεικτικό ότι η αεροπορική επιβατική κίνηση το 2020 ανήλθε σε 9,6 εκατ. επιβάτες έναντι 32,1 εκατ. επιβάτες το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 70,2% αλλά και σημαντική μείωση των πελατών της εταιρείας κατά 72,6%, σε 2 εκατ. έναντι 7,3 εκατ. το 2019. Οι πωλήσεις στα αεροδρόμια ανήλθαν σε 52,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 73,4% για την εταιρεία και για τον όμιλο (περιλαμβάνεται και η Ελληνικές Διανομές Μονοπρόσωπη Α.Ε.) ήταν 53,5 εκατ. ευρώ, με μείωση 73,5%. Οι πωλήσεις στα λιμάνια ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ με μείωση 91,3%, ενώ στα σύνορα σε 24,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 68,4%.

Οι λειτουργικές ανάγκες

Ο όμιλος εμφάνισε αύξηση ταμειακών διαθεσίμων κατά 36 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω της έκδοσης δύο ομολογιακών δανείων 40 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με την έναρξη αποπληρωμών για το πρώτο να ξεκινά μετά την πάροδο 18 μηνών ενώ για το δεύτερο μετά την πάροδο 12 μηνών.

Οι ροές από τις χρηματοδοτήσεις έδωσαν στην εταιρεία επάρκεια κεφαλαίου κίνησης για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες. Επίσης τροποποίησε δανειακές υποχρεώσεις προς τη μητρική Dufry, με μεταφορά υποχρέωσης αποπληρωμής 35 εκατ. εντός του 2021 και 10 εκατ. ευρώ εντός του 2022. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο όμιλος είχε πλεόνασμα κεφαλαίου κίνησης ύψους 12,7 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 58,6 εκατ. ευρώ, ποσά επαρκή για την κάλυψη του 62% και 54% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα.

Τα δάνεια από τη μητρική

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Απριλίου του 2013, με την απορρόφηση του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου της Folli Follie, η ΚΑΕ ανέλαβε δάνεια 335 εκατ. ευρώ τα οποία αντικαταστάθηκαν από ισόποσο ομολογιακό. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΚΑΕ, η μητρική πλέον Dufry εξέδωσε προς την ΚΑΕ νέο δάνειο 287,5 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή του υπολοίπου του ομολογιακού δανείου και τα σχετικά έξοδα, με διάρκεια 4 έτη με επιτόκιο Euribor + Margin 575 μονάδες βάσης.

Η μητρική ανανεώνει διαδοχικά την ημερομηνία λήξης του αρχικού δανείου μέχρι και το 2020, οπότε η λήξη ανανεώθηκε για την 31 Δεκεμβρίου 2022. Το υπόλοιπο 31 Δεκέμβριου 2020 ανήλθε σε 45 εκατ. ευρώ ενώ οι αντίστοιχοι τόκοι που επιβάρυναν τη χρήση ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ΚΑΕ έχει λάβει επιβεβαίωση από τη μητρική Dufry International AG για τη χρηματοοικονομική της στήριξη μέσω παράτασης αποπληρωμής των δόσεων του δανείου αυτού, εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Πάντως η Dufry στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε στην έκθεση ελέγχου θέμα ουσιώδους αβεβαιότητας αναφορικά με τη συνέχιση δραστηριότητας λόγω συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία. Η εκτίμηση της διοίκησης των ΚΑΕ είναι ότι η οικονομική κατάσταση της μητρικής δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της σε τοπικό επίπεδο, ενώ δύναται σε περιπτώσεις αδυναμίας ή καθυστερήσεων σε παραδόσεις προϊόντων να απευθυνθεί κατευθείαν είτε στην ελληνική αγορά είτε στους οίκους του εξωτερικού.

Σοφία Εμμανουήλ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v