Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εμειναν στο... ράφι τα δάνεια σε μικρομεσαίους με εγγύηση δημοσίου!

Μόλις το 3% του συνολικού προϋπολογισμού των 460 εκατ. ευρώ έχει απορροφηθεί. Έως 50.000 ευρώ το ύψος του δανείου και στο 80% η εγγύηση. Τα αίτια για τη μη αποδοχή του «μικρού εγγυοδοτικού». Οι προβληματισμοί και οι επόμενες κινήσεις.

Εμειναν στο... ράφι τα δάνεια σε μικρομεσαίους με εγγύηση δημοσίου!

Με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα κινείται το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών για την παροχή εγγυημένων δανείων κεφαλαίου κίνησης ύψους έως 50.000 ευρώ στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Παρότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις συνεργαζόμενες τράπεζες για τον τρίτο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 (το αποκαλούμενο ως «μικρό εγγυοδοτικό») άρχισε από τα τέλη Μαΐου, έως τώρα, έχει απορροφηθεί μόλις το 3% του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 460 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογο προβληματισμό και στην ΕΑΤ και στις συνεργαζόμενες τράπεζες, καθώς το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με γνώμονα ότι στους δύο προηγούμενους κύκλους του ίδιου χρηματοδοτικού εργαλείου, το ενδιαφέρον από αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

Τόσο από πλευράς ΕΑΤ όσο και των τραπεζών, υπάρχει η αισιοδοξία ότι από τον Σεπτέμβρη οι αιτήσεις θα πολλαπλασιαστούν. Διότι σε διαφορετική περίπτωση και με δεδομένο ότι τα δάνεια θα πρέπει να έχουν εκταμιευθεί έως τα τέλη του έτους -το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο-, το σχετικό κονδύλι θα «καταργηθεί».

Τα αίτια για τη μη «αποδοχή» του προγράμματος δεν είναι γνωστά, ωστόσο εκτιμάται ότι ο βασικότερος λόγος είναι η μικρή προβολή του προγράμματος, με συνέπεια να μην το γνωρίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι το δανειοδοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ, ενώ το ύψος του δανείου μπορεί να είναι έως 50.000 ευρώ. Το δε ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο 80%. Σημειώνεται ότι εκ των 460 εκατ. ευρώ, τα 220 εκατ. προέρχονται από την ΕΑΤ και τα υπόλοιπα από τις εμπορικές και τις συνεταιριστικές τράπεζες που συμμετέχουν.

Το ύψος των δανείων

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα λάβουν έγκριση για τη χορήγηση δανείου, παρέχεται εγγύηση ύψους 80% σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης που θα λάβουν από μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω (όποιο είναι μικρότερο):

  1.  50.000 ευρώ ή
  2. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
  3. το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες.

Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο. Τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Η υποβολή αίτησης

Η επιχείρηση αρχικά υποβάλλει την αίτησή της στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου μεταξύ άλλων δηλώνει και την τράπεζα συνεργασίας της. Με την υποβολή, λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αιτήματος, με τον οποίο ακολούθως πηγαίνει σε ένα κατάστημα της τράπεζας που επέλεξε να συνεργασθεί και υποβάλει τον φυσικό φάκελό της.

Στη συνέχεια, η τράπεζα αξιολογεί το αίτημα της επιχείρησης και εφόσον το εγκρίνει, προωθεί το αίτημα με ηλεκτρονικό τρόπο στην ΕΑΤ για τον δικό της έλεγχο. Εφόσον υπάρξει έγκριση και από την πλευρά της ΕΑΤ, ενημερώνεται η τράπεζα, η οποία καλεί την επιχείρηση για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και ακολούθως γίνεται η εκταμίευση του δανείου με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v