Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ολοκληρώθηκαν οι ανταλλαγές ομολόγων στην Intralot

Η νέα κεφαλαιακή δομή βελτιώνει σημαντικά τη θέση της εταιρείας και τις δυνατότητες να εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες στις ανεπτυγμένες αγορές με βάση το στρατηγικό της σχεδιασμό, τονίζει ο Σ. Κόκκαλης.

Ολοκληρώθηκαν οι ανταλλαγές ομολόγων στην Intralot

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 30ης Ιουλίου 2021 για το κλείσιμο της διαδικασίας των δύο προσφορών ανταλλαγής ομολογιών που έχουν εκδοθεί από την Intralot Capital Luxembourg S.A. λήξης 2021 και 2024, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (“Intralot”) ανακοινώνει τον οριστικό διακανονισμό των συναλλαγών αυτών ως εξής:

1. Στις 3 Αυγούστου 2021 εκδόθηκαν από την εδρεύουσα στις ΗΠΑ Intralot, Inc., Νέες Ομολογίες ονομαστικής αξίας $242.111.911 και λήξης Σεπτεμβρίου 2025 σε ανταλλαγή υφισταμένων Ομολογιών λήξης Σεπτεμβρίου 2021 ονομαστικής αξίας € 247.471.724,07 (που αντιστοιχούν σε έκπτωση 18%), οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν.

2. Την μεταβίβαση από την Intralot Global Holdings B.V. μετοχών ύψους 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot US Securities B.V. (έμμεσα μητρικής της Intralot, Inc.) στους κατόχους υφισταμένων ομολογιών λήξης 2024, ονομαστικής αξίας €118.240.000 που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Οι ομολογίες αυτές περιήλθαν στην κατοχή της Intralot Global Holdings B.V. σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας. Η Intralot διατηρεί τον έλεγχο του 65,73% της Intralot, Inc. και της διοίκησης της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Intralot, που πέτυχε τους δύο στόχους της σε σχέση με την κεφαλαιακή της δομή, να αναχρηματοδοτήσει τις ομολογίες λήξης Σεπτεμβρίου 2021 και να μειώσει κατά €163 εκατ. τις συνολικές δανειακές της υποχρεώσεις. Η νέα κεφαλαιακή δομή βελτιώνει σημαντικά τη θέση της εταιρείας και τις δυνατότητες να εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες στις ανεπτυγμένες αγορές με βάση το στρατηγικό της σχεδιασμό.

Η είσοδος σημαντικών θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής της Intralot, Inc., διευρύνει επίσης τις δυνατότητες της εταιρείας στην ανταγωνιστική και πολλά υποσχόμενη αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες μου και τους εργαζόμενους στην εταιρεία για τη συνεισφορά τους σε αυτή την επιτυχία».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v