Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαθιές ανάσες για την Ακρίτας

Οι μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν και οι προσδοκίες από την αύξηση της ζήτησης κατά τα επόμενα χρόνια. Προς μείωση δανεισμού 3 εκατ. ευρώ, λόγω πώλησης επενδυτικού ακινήτου.

Βαθιές ανάσες για την Ακρίτας

Η εκτίναξη του κύκλου εργασιών και ο δραστικός περιορισμός του ζημιογόνου αποτελέσματος κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, σε συνδυασμό με τις προοπτικές για άνοδο της ζήτησης σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, αυξάνουν τις ελπίδες για την αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ακρίτας.

Ειδικότερα, το τέλος του πρώτου εξαμήνου βρήκε την ακριτική βιομηχανία ξύλου με αρνητικά ίδια κεφάλαια 4,86 εκατ. ευρώ, με καθαρό δανεισμό 40,78 εκατ. ευρώ και με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης (δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας στο 0,86), στοιχεία που φυσικά δεν έμειναν απαρατήρητα από τον ορκωτό ελεγκτή.

Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη βελτίωση που παρατηρήθηκε στις οικονομικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου (βοηθούμενη από την τόνωση της ζήτησης, όσο και από τις αυξήσεις των τιμών στα ξύλα) έφερε μετά από χρόνια τα πρώτα χαμόγελα αισιοδοξίας: Άνοδος πωλήσεων από τα 10,4 στα 16,85 εκατ. ευρώ, EBITDA στο +1,62 εκατ. ευρώ και περιορισμός στις προ φόρων ζημίες από το 1,657 εκατ. στις 538 χιλ. ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο φετινό εξάμηνο, οι προκλήσεις δεν λείπουν (π.χ. αυξήσεις τιμών πρώτων υλών και μεταφορικών λόγω των γνωστών θεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, υγειονομικός κίνδυνος εξαιτίας της πανδημίας), ωστόσο η διοίκηση της Ακρίτας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη: «Οι πωλήσεις για το δεύτερο μισό της χρήσης αναμένονται αυξημένες έναντι του πρώτου εξαμήνου, ενώ ως σημαντικότερες παράμετροι κερδοφορίας και ανάπτυξης της εταιρείας (value drivers) αναδεικνύονται οι υψηλοί ρυθμοί παραγωγικότητας και πωλήσεων, καθώς και οι τιμές διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η τελική έκβαση των προσπαθειών για την ανάταξη της εισηγμένης εταιρείας θα κριθεί κυρίως στο κατά πόσο θα δούμε μια εγχώρια σημαντική αύξηση της ζήτησης κατά τα επόμενα χρόνια, λόγω των επενδύσεων που θα προκαλέσει η εισροή μεγάλου ύψους κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα. Γενικότερα, οι ανοδικές εκτιμήσεις για την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων πριμοδοτεί τη ζήτηση στον κλάδο της ξυλείας και θα μπορούσε να επιδράσει θετικά και στα αποτελέσματα της Ακρίτας.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η θέση της διοίκησης της Ακρίτας στο πώς σχολιάζει το ζήτημα της λογιστικής απεικόνισης των μεγεθών της, με βάση την αρχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων της (going concern):

«Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δράσης. Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η παραπάνω αρχή εξακολουθεί να είναι ισχυρή παρά το γεγονός ότι υφίστανται παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα και σχετίζονται κυρίως με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα του ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το κεφάλαιο κίνησης του ομίλου παραμένει αρνητικό κατά -3,6 εκατ. ευρώ, ο παραγόμενος EBITDA διαμορφώθηκε σε 1.619.032 ευρώ, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική και τις προοπτικές της εταιρείας. Επίσης, η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας εντός της χρήσεως του 2019, καθώς και η δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ ποσού 4.894.710,81 ευρώ με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34341/5991/18-09-2020, αναμένεται να λειτουργήσουν καταλυτικά στη βελτίωση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του Ομίλου, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του αναπτυξιακού πλάνου και των στρατηγικών του στόχων».

ΥΓ: Οι υποχρεώσεις της εισηγμένης θα μειωθούν κατά 2,9 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους, λόγω της δρομολογούμενης πώλησης επενδυτικού ακινήτου που διαθέτει στη Μαγούλα Αττικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v