Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς των ομολόγων

Η Δημόσια Προσφορά των ομολόγων ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 12/11. Από 17/11 η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών. Η πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς των ομολόγων

Η εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι από την 8.11.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 8.11.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο,  αναφορικά με τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €250.000.000, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000, σύμφωνα με την από 5.11.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την αυθημερόν απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 5.11.2021, διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική
ανακοίνωση της Εταιρείας.

*Η πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v