Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Frigoglass: Εκτακτη ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Οι μέτοχοι της εταιρίας θα κλήθούν στις 14 Δεκεμβρίου να εγκρίνουν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 14,2 εκατ. ευρώ για σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών.

Frigoglass: Εκτακτη ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass, η οποία ελήφθη την 23η Νοεμβρίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, είτε μέσω επιστολικής ψήφου με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

2. Έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

3. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €14.217.510,04 στο ποσό των €21.326.265,06, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 355.437.751 μετοχών της Εταιρείας από €0,10 σε €0,06, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, είτε μέσω επιστολικής ψήφου. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v