Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Στο 7,22% αυξήθηκε το ποσοστό της Barca Global Master Fund

Η “BARCA GLOBAL MASTER FUND LP”, σύμφωνα με την από 17/12/2021 γνωστοποίησή της, ελέγχεται από την εταιρεία “Barca Capital Partners LLC”, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων της ψήφου από τον Ryan Floyd και οι οποίοι ελέγχουν εμμέσως ποσοστό 7,22333% εκ των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Entersoft: Στο 7,22% αυξήθηκε το ποσοστό της Barca Global Master Fund

Η Entersoft ανακοινώσει ότι την 17/12/2021 ενημερώθηκε από την “BARCA GLOBAL MASTER FUND LP”, ότι το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα στην Εταιρεία υπερέβη το όριο 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την 16/12/2021 και συγκεκριμένα ανήλθε σε ποσοστό 7,22333%, που αντιστοιχεί σε 2.167.000 δικαιώματα ψήφου.

Η “BARCA GLOBAL MASTER FUND LP”, σύμφωνα με την από 17/12/2021 γνωστοποίησή της, ελέγχεται από την εταιρεία “Barca Capital Partners LLC”, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων της ψήφου από τον Ryan Floyd και οι οποίοι ελέγχουν εμμέσως ποσοστό 7,22333% εκ των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v