Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euroxx: Βελτιωμένα μεγέθη στο εννεάμηνο

Σε επίπεδο γ’ τριμήνου σημειώθηκαν ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 180,6 χιλ. ευρώ., ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου τα EBITDA αυξήθηκαν σε 1,023 εκατ. ευρώ.

Euroxx: Βελτιωμένα μεγέθη στο εννεάμηνο

Στα 12,79 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα έσοδα της Euroxx στο εννεάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να αυξάνονται σε 1,023 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων και τόκων στα 652,4 χιλ. ευρώ.

Σε επίπεδο γ’ τριμήνου, τα έσοδα μειώθηκαν στα 3,161 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώθηκαν ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 180,6 χιλ. ευρώ και ζημιές προ φόρων και τόκων 295,4 χιλ. ευρώ.

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

     
 

1/1 - 30/9/2021

1/1 - 30/9/2020

1/7 - 30/9/2021

1/7 - 30/9/2020

Έσοδα

12.796.239,70

9.533.239,33

3.161.040,56

3.347.289,91

Κέρδη Προ φόρων και Τόκων & Αποσβέσεων

1.023.635,87

795.119,75

-180.659,71

-62.050,21

Κέρδη Προ φόρων και Τόκων

652.457,88

483.349,76

-295.450,93

-161.050,21

     
     

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

 
     
 

30/9/2021

30/9/2020

Μεταβολή

 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

7.097.800,00

5.165.950,29

1.931.849,71

 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

6.715.502,15

10.645.638,26

-3.930.136,11

 

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

13.813.302,15

15.811.588,55

-1.998.286,40

 

Η Euroxx στην σχετική της ανακοίνωση αναφέρει πως οι δραστηριότητες της εταιρείας συνεχίζονται με δεδομένη τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται λόγω του Covid 19. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ως προς τη λειτουργία της εταιρείας, αφορούν την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους αυτής λόγω της αύξησης των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν την παρούσα στιγμή η διοίκηση της εταιρείας ενημερώνει  το επενδυτικό  κοινό ότι εξακολουθεί με αμείωτο ρυθμό τις προσπάθειές της ώστε οι επιπτώσεις του Covid 19 να περιοριστούν στο μικρότερο δυνατό βαθμό, γεγονός που αποτυπώνεται και στην σημαντική μείωση του  Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού της. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v