Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγχώνευση δύο θυγατρικών από την Intercontinental International

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ.

Συγχώνευση δύο θυγατρικών από την Intercontinental International

Η εισηγμένη Εταιρεία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL»  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της παρέλευσης της κατά το άρθρο 11 του νόμου 4601/2019 προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου 4548/2018 και σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβούλιο της, ενέκρινε την συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών με επωνυμία «BIERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το από 30.9.2021 σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης, παρείχε δε τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v