Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στις 20 Απριλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00.

Mermeren: Στις 20 Απριλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Mermeren καλεί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Απριλίου 2022 (Τετάρτη) με ώρα έναρξης 12.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό Lece Koteski 60A στο Prilep.

ΘΕΜΑΤΑ A: 

Διαδικαστικό Μέρος

1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,

2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,

3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,

4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

B: Λειτουργικό Μέρος

5. Εγκριση ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2021

6. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2021.

7. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γιά την πορεία τής Εταιρείας κατά το έτος 2021

8. Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος 2021

9. Διανομή μερίσματος (καθορισμός του ποσού και των ημερών καταβολής).

10. Έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου γιά το έτος 2021.

11. Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2021

12. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v