Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέρισμα 0,09 ευρώ ανά μετοχή δίνει για τη χρήση 2021 η Entersoft

Εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης η διανομή μερίσματος στους μετόχους €0,09 ανά μετοχή (μικτό ποσό) ήτοι ποσό €2.700.000 και το υπόλοιπο ποσό €1.436.213 σε μεταφορά σε ειδικό λογαριασμό εις νέον.

Μέρισμα 0,09 ευρώ ανά μετοχή δίνει για τη χρήση 2021 η Entersoft

Τη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Entersoft.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους €0,09 ανά μετοχή (μικτό ποσό) ήτοι ποσό €2.700.000 και το υπόλοιπο ποσό €1.436.213 σε μεταφορά σε ειδικό λογαριασμό εις νέον.

Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ως ημέρα αποκοπής μερίσματος η 13/5/2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος (record date) η 16/5/2022.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v