Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλουμύλ: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση και η μεταβίβαση μετοχών θυγατρικών

Την 31.05.2022 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της Κυπριακής θυγατρικής (κατά 100%) ALUMIL CY LIMITED από την επίσης Κυπριακή θυγατρική (κατά 100%) ALUMIL GROUP LTD.

Αλουμύλ: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση και η μεταβίβαση μετοχών θυγατρικών

Η «ΑΛΟΥΜΥΛ» ανακοινώνει ότι την 31.05.2022 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της Κυπριακής θυγατρικής (κατά 100%) ALUMIL CY LIMITED από την επίσης Κυπριακή θυγατρική (κατά 100%) ALUMIL GROUP LTD,

Επιπλεόν, την 15.06.2022 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών που κατείχε η ALUMIL GULF (ΗΑΕ) στην ALUMIL MIDDLE EAST (ΗΑΕ) προς την ALUMIL GROUP LTD (Κύπρος). Οι ανωτέρω ενέργειες έλαβαν χώρα στα πλαίσια εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης των λειτουργιών του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v