Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Πράσινο φως σε επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ

Στις 29 Αυγούστου η αποκοπή του δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου που εγκρίθηκε την Παρασκευή από τη γενική συνέλευση της εισηγμένης.

Πλαστικά Κρήτης: Πράσινο φως σε επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ

Η Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης με 24.946.958 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,116% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενέκρινε την Παρασκευή ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 12.320.640 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,45 ευρώ από 1,43 σε 0,98 ευρώ.

Μετά από αυτά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 26.831.616 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,98 ευρώ.

Η επιστροφή κεφαλαίου που θα δοθεί είναι 0,45 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί στους Μετόχους της Εταιρείας από τα χρηματικά της διαθέσιμα, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Δευτέρα 29.08.2022:
Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου

Τρίτη 30.08.2022:
Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date)

Δευτέρα 05.09.2022:
Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v