Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρεμιέρα για τα drones εντός του έτους στα ΕΛΤΑ

Ανοίγει ο δρόμος χρήσης drones για παράδοση επιστολών, μικρών δεμάτων και φαρμάκων, με το ν/σ για ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Mέσα στο 2022 η πιλοτική λειτουργία. Αλλάζουν φιλοσοφία οι ταχυμεταφορές.

Πρεμιέρα για τα drones εντός του έτους στα ΕΛΤΑ

Επιστολές, δέματα και φάρμακα θα μπορούν να φτάνουν με drones μέσα σε λίγες ώρες από την αποστολή τους σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές, εξυπηρετώντας πολίτες που μέχρι σήμερα λαμβάνουν αλληλογραφία με σημαντικές καθυστερήσεις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» δίνουν νέες δυνατότητες στις ταχυμεταφορές, αλλάζοντας την κλασική μεταφορά μέσω ταχυδρόμου που γνωρίζουμε σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΛΤΑ προχωρούν στην αξιοποίηση των drones για τη διανομή αλληλογραφίας, μικροδεμάτων, αλλά και φαρμάκων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά και σε άλλες χρήσεις σε αστικές περιοχές. Η νέα αυτή υπηρεσία αναμένεται να δώσει λύσεις ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου υπάρχει ένα πραγματικά επείγον περιστατικό.

Ήδη τα ΕΛΤΑ εξετάζουν τη συνεργασία τους με μεγάλο όμιλο του εξωτερικού. Στόχος της διοίκησης είναι να καταγράψουν όλο το εύρος των πιθανών εφαρμογών της χρήσης drones και να προχωρήσουν σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα τους αμέσως επόμενους μήνες.

Τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Ήδη τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) όπως και τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συμμετέχουν, μαζί με άλλους 5 εταίρους, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “FlyVETUp”, που στόχο έχει τη χρήση drones στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, “FlyVETUp”, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020 και η λήξη του αναμένεται το Νοέμβριο του 2022.

Ο στόχος του Προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει και να εξετάσει τις δυνατότητες χρήσης drones ή UAV (Unmanned Aerial Vehicles) στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Οι Ταχυδρομικοί Οργανισμοί συνειδητοποιούν πλέον τα οφέλη της χρήσης drones, όπως την παράδοση υγειονομικού υλικού, εφημερίδων και ταχυδρομείου σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, την παράδοση εμπορευμάτων από πλοία στην ξηρά, καθώς και την παράδοση αγαθών που αγοράζονται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παρόλες τις ανάγκες που δημιουργούνται αλλά και τις υπάρχουσες δυνατότητες της τεχνολογίας, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εκτεταμένα προγράμματα κατάρτισης στην αγορά για ανάπτυξη δεξιοτήτων σε drones. Το Πρόγραμμα “FlyVETUp” αντιμετωπίζει ακριβώς αυτή την ανάγκη.

Συγκεκριμένα, στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη χρήση UAV στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, το οποίο θα διατίθεται σε τρεις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης από ταχυδρομικό προσωπικό.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΕ και σε αυτό συμμετέχουν τρεις Ταχυδρομικοί Οργανισμοί, τρία Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και μια εταιρεία εξειδικευμένη σε UAV:

Hellenic Post - Ελλάδα
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Κυπριακά Ταχυδρομεία
Croatian Post Inc - Κροατία
Aeronautical Technical Secondary School - Κροατία
AKMI S.A - Ελλάδα
BK-con Γερμανία
Dronint - Κύπρος

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με χρήση Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

1. Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί γενική ή ειδική άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12, αντίστοιχα, στο σύνολο ή μέρος της επικράτειας, δύναται να πραγματοποιείται μέσω ΣμηΕΑ, κατόπιν έγκρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με την περ. κη' της παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον αυτό κριθεί πρόσφορο και αποτελεσματικό από τον φορέα που παρέχει την καθολική υπηρεσία ή άλλη ταχυδρομική υπηρεσία. Προς τον σκοπό αυτόν, ο φορέας υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Ε.Ε.Τ.Τ.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας των ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

Η διεθνής πρακτική

Σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πολλές οι χώρες που έχουν ήδη ξεκινήσει παραδόσεις με drones, με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες της Βρετανίας να έχουν προγραμματίσει τον εξοπλισμό με 500 drones για παραδόσεις δεμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές. Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ η Amazon κατόρθωσε να πάρει άδεια παραδόσεων με drones από την Υπηρεσία Πολιτικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ μόλις το 2020, ενώ είχε ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες από το 2013.

Σύμφωνα με φορείς και στελέχη της ταχυδρομικής αγοράς, η παράδοση με drones θα έχει καθαρά συμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν αναμένεται να έχει ευρεία διάδοση για αρκετά χρόνια. Σε θεσμικό επίπεδο, η ΕΕ ενέκρινε πέρυσι το πακέτο U-space, το οποίο περιλαμβάνει τρεις κανονισμούς, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για πτήσεις με drones, ενώ και στην Ελλάδα η ΥΠΑ έχει θέσει συγκεκριμένους κανόνες.
Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί διακρίνουν τα drones με βάση το ρίσκο που επιφέρει η δραστηριοποίησή τους και όχι μεταξύ ψυχαγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v