Π. Μυλωνάς: Ανοδική αναθεώρηση στόχων από την Εθνική

Υψηλότερα το guidance για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τις προμήθειες της φετινής χρονιάς. «Είμαστε μακριά από σενάριο νέου κύματος κόκκινων δανείων», τόνισε ο CEO της τράπεζας στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές. Γιατί είναι αισιόδοξος για την οικονομία.

Π. Μυλωνάς: Ανοδική αναθεώρηση στόχων από την Εθνική

Σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων για καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες της φετινής χρονιάς προχώρησε η διοίκηση της Εθνικής, διατηρώντας, ωστόσο, σταθερό το guidance για την οργανική κερδοφορία.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 312 εκατ. ευρώ κατά το Β τρίμηνο καταγράφοντας άνοδο κατά 8% σε τριμηνιαία βάση. Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 600 εκατ. ευρώ (596 εκατ. ευρώ πέρσι). Υπερκάλυψε, δηλαδή, από την πιστωτική επέκταση και την αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων του τελευταίου έτους ( 2,3 δισ. ευρώ) την απώλεια τόκων από την αποαναγνώριση του χαρτοφυλακίου Frontier.

Η παραπάνω δυναμική αναμένεται να διατηρηθεί και τους υπόλοιπους μήνες, με αποτέλεσμα η διοίκηση της τράπεζας να αναθεωρήσει την καθοδήγηση για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Ο νέος στόχος είναι φέτος να ανέλθουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι από αρχική πρόβλεψη για υποχώρηση κατά 8%. Επιπρόσθετα, αναθεωρήθηκε ανοδικά ο στόχος για τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, που αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% από 10% που προέβλεπε η αρχική καθοδήγηση.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 170 εκατ. ευρώ κατά την εξαμηνιαία περίοδο (+23% σε ετήσια βάση, αλλά σε τριμηνιαία βάση παρέμειναν σταθερά.

Παρ’ ότι οι παραπάνω αναθεωρήσεις αυξάνουν κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ τα έσοδα, με τα έξοδα να παραμένουν στα ίδια επίπεδα (+1% σε ετήσια βάση),η διοίκηση δεν προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση της πρόβλεψης για οργανικά κέρδη ( core operating profit) ούτε το φετινό στόχο απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (9%). Πιθανώς να το πράξει στα αποτελέσματα του Γ τριμήνου. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα βελτιώθηκε στο 48,8% στο Β τρίμηνο (50,1% στο εξάμηνο).

Ο Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής επανέλαβε τα οφέλη στα καθαρά έσοδα από τόκους από την ανατιμολόγηση του υπολοίπου χορηγήσεων. Για τις πρώτες 50 μ.β. αύξησης επιτοκίων η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους θα είναι 70 εκατ. ευρώ. Άλλα 120 εκατ. ευρώ θα προστεθούν εφόσον τα επιτόκια αυξηθούν σωρευτικά κατά 100 μ.β., ενώ το όφελος της ανατιμολόγησης θα φθάσει σε ετήσια βάση στα 290 εκατ. ευρώ εφόσον τα επιτόκια αυξηθούν σωρευτικά κατά 150 μ.β.

«Δεν βλέπουμε νέο κύμα κόκκινων δανείων»  

Ο CEO εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι η ελληνική οικονομία θα υπεραποδόσει το επόμενο διάστημα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Όπως εξήγησε, η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από τη Ρωσία είναι χαμηλή ενώ η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ενεργειακής κρίσης καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα στήριξης.

Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι τα μέτρα θα καλύψουν τα 2/3 του πρόσθετου κόστους από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε, αναμένονται πολύ καλά στοιχεία από τις τουριστικές ροές ενώ και η αύξηση των κερδών των ελληνικών επιχειρήσεων προσφέρει περιθώρια να καλυφθούν οι πιέσεις.

Το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να ενισχυθεί 4-5% φέτος, καθώς η ελληνική οικονομία είναι σε εντελώς διαφορετική φάση του οικονομικού κύκλου σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αναμενόμενη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ δεν αναμένεται να οδηγήσει σε δυσκολίες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Είμαστε μακριά από το σενάριο νέου κύματος NPLs», υπογράμμισε.

Τα αποτελέσματα

Οσον αφορά στην τράπεζα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα, τόνισε ότι διαμορφώνονται πολύ θετικές τάσεις τόσο στον ισολογισμό όσο και στην κερδοφορία της τράπεζας, ενώ συνεχίζουν να μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝPEs).

Τα αποτελέσματα εξαμήνου καταγράφουν ισχυρή θετική τροχιά σε όλους τους τομείς δραστηριότητα ενώ η οργανική κερδοφορία συνεχίζει να βελτιώνεται σύμφωνα με τους στόχους και η ποιότητα ενεργητικού προσεγγίζει αυτή των ευρωπαϊκών τραπεζών, τόνισε.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, μετά την κάλυψη από τις προβλέψεις, ανέρχονται σε 0,4 δισ. ευρώ, χωρίς ενδείξεις δημιουργίας νέου κύματος NPEs. Η τράπεζα εμφάνιζε αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,1 δισ. ευρώ στο Β τρίμηνο, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων σε τριμηνιαία βάση ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ και αφορούσαν σε επιχειρηματικά δάνεια. Συνολικά στο εξάμηνο οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ, ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ έναντι στόχου για το σύνολο του έτους 1,5 δισ. ευρώ.

Η δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, χάρη στην οργανική κερδοφορία, ενίσχυσε κατά 50 μ.β. τους κεφαλαιακούς δείκτες απορροφώντας την αύξηση των σταθμισμένων σε κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού λόγω πιστωτικής επέκτασης ( - 30 μ.β.) και την επίπτωση από την αποτίμηση ομολόγων σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.

Οι ήδη ισχυροί κεφαλαιακοί δείκτες της τράπεζας (Fully Loaded CET 1 15%, Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 16,1%) θα ενισχυθούν περαιτέρω κατά 60 μ.β. από την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την EVO Payments για τα POS και κατά 25 μ.β. από την συναλλαγή Frontier II και την αποαναγνώριση του
χαρτοφυλακίου.

Αναφορικά με τον χρονισμό νέας έκδοσης συμπληρωματικών κεφαλαίων, που θα προσμετράται στο δείκτη MREL ο κ. Μυλωνάς εκτίμησε ότι ίσως διενεργηθεί προς το τέλος του έτους έκδοση της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, εκτιμώντας ότι το κόστος θα κινηθεί πέριξ του 5%.

Ο κ. Μυλωνάς εκτίμησε ότι και το β' εξάμηνο θα παραμείνει η αβεβαιότητα και η προκλήσεις ενώ τόνισε ότι σε αυτή την φάση είναι δύσκολο να δοθεί guidance για το 2023.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v