Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαξε χέρια το 25,97% της Ξυλεμπορία

Στην κ. Σοφία Γεράρδη το ποσοστό του κ. Αλέξανδρου Παππά στην εισηγμένη. Πλέον ελέγχει το 52,59% των δικαιωμάτων ψήφου.

Αλλαξε χέρια το 25,97% της Ξυλεμπορία

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία», ανακοίνωσε ότι ο κος Αλέξανδρος Παππάς, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι στις 5/9/2022 προέβη, μέσω γονικής παροχής προς την κ. Σοφία Γεράρδη, στη μεταβίβαση 9.085.454 κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 1.835.261.71 που αντιστοιχούν στο 25,97% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την μεταβίβαση το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Παππά στην Εταιρεία ανέρχεται σε 0%.

Μετά την απόκτηση των μετοχών αυτών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της κας Γεράρδη στην Εταιρεία ανέρχεται σε 52.59%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v