Interwood: Καλύφθηκε σε ποσοστό 90,64% η αύξηση κεφαλαίου

Η Αύξηση καλύφθηκε κατά 90,64%, με την καταβολή συνολικού ποσού € 3.046.067,91 και την έκδοση 10.430.969 Νέων Κοινών Μετοχών και 850.764 Νέων Προνομιούχων Μετοχών, μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής ενώ 1.165.001 Νέες Κοινές Μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Interwood: Καλύφθηκε σε ποσοστό 90,64% η αύξηση κεφαλαίου

Τα αποτελέσματα της αύξησης κεφαλαίου ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Χρηματιστήριο η Interwood - Ξυλεμπορία.

Η εταιρία γνωστοποίησε προς τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση (α) 11.595.970 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,10 η καθεμία, με τιμή διάθεσης € 0,27 ανά κοινή μετοχή (οι «Νέες Κοινές Μετοχές»), και (β) 850.764 νέων, προνομιούχων, άυλων, ονομαστικών άνευ ψήφου μετοχών, μη μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 η καθεμία, με τιμή διάθεσης € 0,27 ανά προνομιούχα μετοχή (οι «Νέες Προνομιούχες Μετοχές» και από κοινού με τις Νέες Κοινές Μετοχές, οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, που αποφασίσθηκε με τις από 20.03.2024 και 12.04.2024 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας (στο εξής η «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε μερικώς.

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε κατά 90,64%, με την καταβολή συνολικού ποσού € 3.046.067,91 και την έκδοση 10.430.969 Νέων Κοινών Μετοχών και 850.764 Νέων Προνομιούχων Μετοχών, μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής ενώ 1.165.001 Νέες Κοινές Μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν δημοσίευσης του από 17.04.2024 Συμπληρώματος του από 27.03.2024 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης (το «Συμπλήρωμα»), οι επενδυτές οι οποίοι είχαν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, είχαν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, ήτοι την 19.04.2024 και την 22.04.2024. Ουδείς επενδυτής άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Αναλυτικότερα:

• Μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε ποσοστό 92,93% των αντληθέντων κεφαλαίων με την καταβολή συνολικού ποσού € 2.830.586,04 που αντιστοιχεί σε 10.010.512 Νέες Κοινές Μετοχές και σε 473.140 Νέες Προνομιούχες Μετοχές.

• Μέσω της άσκησης δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε ποσοστό 7,07% των αντληθέντων κεφαλαίων με την καταβολή συνολικού ποσού € 215.481,87 που αντιστοιχεί σε 420.457 Νέες Κοινές Μετοχές και σε 377.624 Νέες Προνομιούχες Μετοχές. Σημειώνεται, σχετικά, ότι οι αιτήσεις προεγγραφής για Νέες Κοινές Μετοχές ικανοποιήθηκαν πλήρως, ενώ οι αιτήσεις προεγγραφής για Νέες Προνομιούχες Μετοχές, λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης ικανοποιήθηκαν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Προνομιούχων Μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε το δικαίωμα προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των αδιάθετων Νέων Προνομιούχων Μετοχών.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε στο 90,64%, και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε € 3.046.067,91.

Με την από 25.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, και η προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της μερικής κάλυψης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό της κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ήτοι κατά ποσό € 1.128.173,30 με την έκδοση 10.430.969 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,10 η καθεμία και 850.764 νέων προνομιούχων, άυλων, ονομαστικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,10 η καθεμία, ενώ ποσό ύψους € 1.917.894,61 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Συνεπώς, σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 4.883.499,90 και διαιρείται σε 48.834.999 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 η καθεμία, εκ των οποίων 45.417.399 είναι κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές και 3.417.600 είναι προνομιούχες ονομαστικές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχές.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων καθώς και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τους Μετόχους/Επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v