Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δεύτερη επιστροφή κεφαλαίου από την Ideal Holdings

Την αύξηση και στη συνέχεια μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με στόχο την επιστροφή μετρητών καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εισηγμένης σε γενική συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου.

Δεύτερη επιστροφή κεφαλαίου από την Ideal Holdings

Σε δεύτερη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της προχωρά η Ideal Holdings, η οποία εξέδωσε πρόσκληση για έκτακτη γενική συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου για τον σκοπό αυτόν. 

Σημειώνεται ότι η εισηγμένη έχει ήδη εγκρίνει και διαθέσει στους μετόχους 0,07 ευρώ ανά μετοχή τον Ιούνιο. 

Οπως ανακοίνωσε σήμερα η Ideal, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση 21-10-2022) καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνεδριάσει την 14η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ακολούθως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω
τηλεδιάσκεψης, την 21η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v