Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Καθαρά Κέρδη 92.7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο

Θα επιτευχθεί ο στόχος πιστωτικής επέκτασης το 2022 εκτιμά η διοίκηση. Περιορίστηκαν στα 3,2 δισ. ευρώ τα NPEs με τον σχετικό δείκτη στο 8%. Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξη του 7%, ήδη από φέτος περιμένει η διοίκηση.

Alpha Bank: Καθαρά Κέρδη 92.7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο

Κέρδη μετά από Φόρους ύψους €92,7 εκατ. παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο η Alpha Bank. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους ήταν €117 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των Εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους €69 εκατ., β) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €5 εκατ., γ) των φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους €24 εκατ., δ) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ €77 εκατ. και ε) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές ύψους €4 εκατ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: 

  • Η Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία προχωρώντας το γ’ τρίμηνο σε καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 0,5 δισ.
  • Αύξηση του χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, το οποίο ανήλθε σε 31,4 δισ. (+ 10% σε ετήσια βάση). Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 500 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο, εξασφαλίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί για το 2022 έχει επιτευχθεί ήδη από το εννεάμηνο, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της Τράπεζας στον τομέα πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων.
  • Στα 8% περιορίστηκε ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου (3.2 δισ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στόχος της Τράπεζας είναι ο δείκτης ΜΕΑ να πέσει κάτω από τα Ευρώ 3 δις. μέχρι το τέλος του έτους.
  • Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, χρηματοδοτώντας την επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων.
  • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε επαναλαμβανόμενη βάση.
  • Σημαντική πρόοδος επετεύχθη ως προς τους στόχους ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), να ανέρχεται σε 12,1%, ενισχυμένος κατά 47 μονάδες βάσης. Περαιτέρω ενίσχυση κατά 65 μονάδες βάσης των Κεφαλαιακών Δεικτών, αναμένεται το 2023 από τις προγραμματισμένες συνθετικές τιτλοποιήσεις, επιτυγχάνοντας πλήρως τους στόχους της Τράπεζας για τη δημιουργία αξίας προς τους μετόχους της.

Βασίλης Ψάλτης: Κερδοφορία 335 εκατ. στο 9μηνο

«Η Alpha Bank διατήρησε την ισχυρή δυναμική της και στο τρίτο τρίμηνο του έτους, επιτυγχάνοντας διατηρήσιμα θετικά αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν τη συνεχή πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, Project Tomorrow», επισημαίνει ο CEO.

«Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, ο μετασχηματισμός της Τράπεζάς μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, η ποιότητα των περιουσιακών μας στοιχείων βελτιώνεται, και, χάρη στις αποφασιστικές και έγκαιρες πρωτοβουλίες μας, η κερδοφορία μας ενισχύεται.

Κατά το Εννεάμηνο του έτους, επιτύχαμε κερδοφορία ύψους €335 εκατ., επίδοση που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για την κερδοφορία  της Τράπεζας το 2022 σε 7%. Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, τροφοδοτούμενο σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των χρηματοδοτήσεων, καθώς εδραιώσαμε τη θέση μας ως ο βασικός χρηματοδότης των ελληνικών επιχειρήσεων, με το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας να διαμορφώνεται πλέον σε €30,7 δισ., επιτυγχάνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Η επιτυχής έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €400 εκατ. που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία μας στις κεφαλαιαγορές και την ικανότητά μας να υλοποιούμε τη στρατηγική μας ακόμη και σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας. Με την έκδοση αυτή, βελτιώσαμε το χρηματοδοτικό προφίλ της Τράπεζας και αποδείξαμε την προσαρμοστικότητά μας, επιτυγχάνοντας ελκυστικό επιτόκιο σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις για τις διεθνείς αγορές.

Καθώς η γεωπολιτική αστάθεια ρίχνει τη σκιά της στη μακροοικονομική εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο, η ελληνική οικονομία σημείωσε ισχυρές επιδόσεις και βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση να διαχειριστεί εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% το 2023, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., απόδειξη της ανθεκτικότητας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία.

Οι προοπτικές για την Alpha Bank είναι εξίσου θετικές και προσεγγίζουμε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας από μία θέση πραγματικής ισχύος. Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. και η συνεχιζόμενη, αξιοσημείωτη εισροή επενδύσεων στην Ελλάδα, προοιωνίζονται συνέχιση της επέκτασης του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Μπορώ, συνεπώς, με ασφάλεια να επιβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης των μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών μας που παρουσιάσαμε προς την επενδυτική κοινότητα, με το στρατηγικό σχέδιο Project Tomorrow".

Αυξημένες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία

Κατά την ενημέρωση των διεθνών αναλυτών, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε πως χάρη στα γερά της θεμέλια, η Τράπεζα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις.

Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας πραγματοποιείται με βιώσιμο τρόπο, τόσο από πλευράς κινδύνου, όσο και από πλευράς κερδοφορίας, ενώ συμπλήρωσε ότι η εξυγίανση του ισολογισμού και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της Τράπεζας, μεταφράζεται σε βελτιωμένα επίπεδα κερδοφορίας για τον Όμιλο και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξη του 7%, ήδη από φέτος.

Από τη μεριά του, ο CFO του Ομίλου Alpha Βank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε ότι η Τράπεζα συνεχίζει να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη με εσωτερικά μέσα, προσθέτοντας ότι η Τράπεζα πέτυχε ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου, επιτρέποντάς τη δημιουργία κεφαλαιακής βάσης, τόσο χάρη στα κέρδη της περιόδου, όσο και στις επακόλουθες ανακτήσεις DTA, υπεραντισταθμίζοντας έτσι την επαναλαμβανόμενη επίπτωση από την απόσβεση των DTC.

Κινηθήκαμε γρήγορα...

«Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €3,2 δισ., με τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε επίπεδο Ομίλου να βρίσκεται στο 8%, σημειώνοντας μείωση κατά 20 μονάδες βάσης, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις και το αυξημένο ενεργειακό κόστος, η συνέπεια των Πελατών στη διευθέτηση των οφειλών τους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, δείχνουν τα αποτελέσματα της Τράπεζας. Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι η Τράπεζα ανέλαβε γρήγορα δράση, παίρνοντας έγκαιρα μέτρα, ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς ήρθε σε επαφή με τους Πελάτες της προσφέροντας φιλικές προσφορές προϊόντων, προκειμένου να αποτραπούν νέες καθυστερήσεις. «Τα μέτρα που λάβαμε έχουν ήδη φέρει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς παρατηρούμε αποκλιμάκωση στις καθυστερήσεις αυτού του τριμήνου, ενώ τα ποσοστά ανταπόκρισης συνεχίζουν να είναι ενθαρρυντικά», υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης. Στόχος της Τράπεζας είναι ο δείκτης NPEs να πέσει κάτω από τα Ευρώ 3 δισ., σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Η Τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετικά βελτιωμένη θέση, υπογράμμισε ο CEO του Ομίλου, κάνοντας σαφές, ωστόσο, ότι η προσοχή πρέπει να στραφεί στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού. Συγκεκριμένα, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι «συνεχίζουμε να εξετάζουμε προσεκτικά το χαρτοφυλάκιό μας για πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια», υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι το εταιρικό χαρτοφυλάκιο δανείων της Τράπεζας δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Σε ό,τι αφορά στα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι το χαρτοφυλάκιο Πελατών (back-book) της Τράπεζας παραμένει πλήρως αποδοτικό, έχοντας επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα.

 

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v