Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πετρόπουλος: Στα €4,85 εκατ. τα καθαρά κέρδη 9μήνου

Οι πωλήσεις του Ομίλου για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 2,6% και ανήλθαν σε €113,58εκ από €110,65εκ στις 30.9.2021.

Πετρόπουλος: Στα  €4,85 εκατ. τα καθαρά κέρδη 9μήνου

Ο όμιλος Πετρόπουλος ανακοίνωσε τις επιδόσεις του τρίτου τριμήνου του 2022, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν 19,4% και ανήλθαν στα €43,34 εκ από €36,33εκ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Τα κέρδη μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο κατά 56,0% και ανήλθαν στα €3,17εκ από €2,03εκ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Οι πωλήσεις του Ομίλου για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 2,6% και ανήλθαν σε €113,58εκ από €110,65εκ στις 30.9.2021.

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν 2% και ανήλθαν σε €4,85εκ έναντι €4,77εκ στις 30.9.2021.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 21,5% στα €11,00εκ από €14,02εκ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε σε €0,8εκ από €0,92εκ στις 30.09.2021.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.9.2022 ήταν 64,5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v