Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Wind νέος πάροχος καθολικής υπηρεσίας

Καμία νέα αίτηση συμμετοχής δεν κατατέθηκε τελικά στον διαγωνισμό της ΕΕΤΤ. Η προθεσμία έληξε χθες και με απόφασή της η Επιτροπή ανέδειξε τη Wind νέο καθολικό πάροχο έναντι 2,052 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Η Wind νέος πάροχος καθολικής υπηρεσίας

Έληξε χθες η προθεσμία κατάθεσης από νέους ενδιαφερόμενους αιτήσεων συμμετοχής, κατά τη Φάση 2 της διαδικασίας, στη δημοπρασία για την επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να υποβληθεί νέα αίτηση συμμετοχής.

Η ΕΕΤΤ με την Απόφασή της ανακηρύσσει Υπερθεματιστή για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας την εταιρεία WIND HELLAS A.E., με εκπλειστηρίασμα το οποίο ανέρχεται σε 2,052 εκατ. ευρώ και αποτελεί το μέγιστο ποσό το οποίο δύναται να αιτηθεί να αποζημιωθεί ανά έτος.

Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας έχει τροποποιηθεί, καθώς για πρώτη φορά ο πάροχος καλείται να παράσχει όχι μόνο υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας αλλά και ίντερνετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε από την ΕΕΤΤ μετείχε και πάλι μόνο η NOVA - Wind. 

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

  • Υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) 10 Mbps και ανόδου (upload) 1 Mbps και με πραγματική ταχύτητα καθόδου (download) όχι μικρότερη από 4 Mbps και τουλάχιστον 30 GΒyte διαθέσιμα τον μήνα, σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν προσφέρεται με σταθερή πάγια χρέωση (flat rate), ανεξαρτήτως κατανάλωσης δεδομένων.
  • Δωρεάν απεριόριστες κλήσεις σε αστικά και υπεραστικά ή χρόνο ομιλίας 1.500 λεπτών τον μήνα προς σταθερά ή σταθερά και κινητά δίκτυα, σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν παρέχεται μέσω σταθερού δικτύου.

Για τα ανωτέρω, η χρέωση στον τελικό χρήστη δεν δύναται να υπερβαίνει τα 27 ευρώ τον μήνα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τελών.

Ο πάροχος που θα αναλάβει την Καθολική Υπηρεσία, η διάρκεια της οποίας είναι για τρία έτη, προβλέπεται να αναλάβει και το κόστος της σύνδεσης των απομακρυσμένων περιοχών, εάν αυτό δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, τη διαφορά αναλαμβάνει να καλύψει ο τελικός χρήστης ή οι χρήστες.

Υπενθυμίζεται ότι το τεύχος προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού προέβλεπε την επιλογή παρόχους καθολικής υπηρεσίας  μέσω μειοδοτικής δημοπρασίας πολλαπλών γύρων, από τον Ιανουάριο του 2023 και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών. Σύμφωνα με την προκήρυξη, όποια εταιρεία προσέφερε το μικρότερο ποσό θα αναλάμβανε τη σχετική υποχρέωση.

Ωστόσο μοναδικός συμμετέχων ήταν η Wind, της οποίας και η οικονομική προσφορά θα ανοιχτεί σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v