Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Το... θαύμα της Κανά πυροδότησε την -τελική- κρίση

Η ανοικτή διαφωνία για την κατανομή των πρόσθετων προβλέψεων 300 εκατ. ευρώ μεταξύ Ellington/Pepper και διοίκησης/UBS. Στον αέρα η στρατηγική διαχείρισης των NPEs και κατ’ επέκταση η συμφωνία μετόχων. Οι... έτοιμοι από καιρό Μπάκος-Καϋμενάκης.

Attica Bank: Το... θαύμα της Κανά πυροδότησε την -τελική- κρίση

Συμφώνησαν ότι απαιτείται ένα θαύμα αντίστοιχο του γάμου της Κανά, αλλά διαφωνούν στον τρόπο εκτέλεσης και «κτίζουν» επιχειρηματολογία που οδηγεί, αν δεν υπάρξουν ανατροπές, τη συμφωνία μετόχων σε αδιέξοδο. Στην παραπάνω πρόταση συνοψίζεται η ουσία της «ταμπακέρας» στο πολύμηνο σίριαλ κεφαλαιακής ενίσχυσης/διάσωσης της Attica Bank.

Προ περίπου τριών μηνών, ΤΧΣ και κοινοπραξία Ellington-ΤΜΕΔΕ κατέληξαν σε κατ’ αρχάς συμφωνία μετόχων για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Αttica Bank κατά 490 εκατ. ευρώ. Στον πυρήνα της υπήρχε εξαρχής ένα ζητούμενο «θαύμα»: να μειωθεί το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures -  NPEs) της τράπεζας, μέσω της άριστης δυνατής χρήσης των πρόσθετων προβλέψεων 300 εκατ. ευρώ, όταν σειρά γνωμοδοτήσεων (DBRS) και ασκήσεων (Deloitte) αποτύπωναν ότι απαιτούνται αισθητά υψηλότερες προβλέψεις.

Έκτοτε, το πώς θα κατανεμηθούν τα 300 εκατ. ευρώ που θα προέλθουν από τα έσοδα της αποφασισθείσας κεφαλαιακής ενίσχυσης 490 εκατ. ευρώ (ΑΜΚ ως 473,3 εκατ. ευρώ και έκδοση/διάθεση warrants) αποτελεί το μείζον θέμα τριβής στο τρίγωνο ΤΧΣ-Ellington/ΤΜΕΔΕ-διοίκηση τράπεζας.

Η συμφωνία μετόχων, όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, ενείχε μια ενδεικτική κατανομή. Από τα 300 εκατ. ευρώ, τα μισά περίπου να κατευθυνθούν για σχηματισμό προβλέψεων στο χαρτοφυλάκιο Omega. Άλλα περίπου 100 εκατ. ευρώ στην τιτλοποίηση Metexelixis και τα υπόλοιπα στις τιτλοποιήσεις Astir 1 και Astir 2.

Η συμφωνία ενέχει, επίσης, δέσμευση της Ellington να καλύψει οποιαδήποτε ζημιά πιστωτικού κινδύνου προκύψει για την τράπεζα από την τιτλοποίηση Omega, πέραν των πρόσθετων προβλέψεων, που θα κατανεμηθούν στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο, μετά την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Οι δύο παραπάνω παράμετροι καθιστούν μείζον θέμα για το αμερικανικό private equity fund, την κατανομή των προβλέψεων, ως μέρος της συνολικής στρατηγικής διαχείρισης των NPEs της Attica. Υπενθυμίζεται ότι η Ellington, με διαφορετικά «καπέλα», κατέχει τις mezzanine και junior notes ομολογίες της τιτλοποίησης Omega, αποτελεί τον servicer των απαιτήσεων του ίδιου χαρτοφυλακίου και εν δυνάμει μεγαλομέτοχο της Αttica Bank.

Για να υποβοηθηθεί η χάραξη στρατηγικής διαχείρισης/μείωσης των NPEs, η μεν Ellington ανέθεσε στην Pepper να «σκανάρει» εκ νέου το απόθεμα των NPEs της Attica και να προτείνει λύσεις, η δε διοίκηση της τράπεζας επιφόρτισε με παραπλήσιο έργο το δίδυμο UBS-Euroxx.

Οι δύο μελέτες παραδόθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου και επρόκειτο να αποτελέσουν τη βάση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου. Λόγω, όμως, -και- της αισθητής απόκλισης στην προκρινόμενη στρατηγική, αποφασίστηκε να παρουσιαστούν στο Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου, αλλά οι αποφάσεις να ληφθούν σε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. που αναμένεται να αποφασισθεί το επόμενο διάστημα.

Η συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν έχει ακόμη διενεργηθεί, ενώ οι τηλεδιασκέψεις που είχαν οριστεί χθες για το θέμα μετατέθηκαν.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις Pepper και UBS-Euroxx

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Pepper εισηγείται να μη διενεργηθούν πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Θεωρεί ότι μετά από μια κατανομή προβλέψεων αντίστοιχη της ενδεικτικής (150-100-50) δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί μεταφορά σημαντικού κινδύνου (significant risk transfer - SRT) για τις τιτλοποιήσεις Omega, Astir 1 και Astir 2.

Η μελέτη του διδύμου UBS/Euroxx, αφού παραθέτει διάφορα σενάρια, φαίνεται να προκρίνει ως άριστη λύση αξιοποίησης των πρόσθετων προβλέψεων την επικέντρωσή τους στην τιτλοποίηση Metexelixis, ώστε, εν συνεχεία, να πωληθεί, κατόπιν συμφωνίας αναδιάρθρωσης/αναστροφής συναλλαγής με τη Pimco. Επίσης, προκρίνεται η πώληση του χαρτοφυλακίου Astir 1. 

Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας ανέρχεται σε 2,6 δισ. ευρώ (NPE ratio περίπου 66%). Αν κρίνουμε από τα δημοσιεύματα, η μία πλευρά θεωρεί ως μέγα πρόβλημα του παραπάνω χαρτοφυλακίου την τιτλοποίηση Omega και η άλλη βρίσκεται στον αντίποδα, εκτιμώντας ότι το Omega με πρόσθετες προβλέψεις 150 εκατ. ευρώ μπορεί να πάρει SRT.

Για την Ellington, οιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση από την ενδεικτική κατανομή προβλέψεων αυξάνει αισθητά τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, βάσει της συμφωνίας μετόχων αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει εξ ολοκλήρου, ως μέτοχος, οποιαδήποτε πρόσθετη ζημιά πιστωτικού κινδύνου από την τιτλοποίηση Omega. Αν κατανεμηθούν λιγότερα από 150 εκατ. ευρώ στο Omega, μεγαλώνει ισόποσα ο κίνδυνος μελλοντικής ζημιάς.

Το γεγονός ότι ένα μήνα μετά την κατάθεση των μελετών από Pepper και UBS-Euroxx όχι μόνο δεν έχει βρεθεί κοινός τόπος, αλλά οι δύο πλευρές «κτίζουν» εκ διαμέτρου επιχειρηματολογία, μαρτυρεί την πορεία αναχωρητισμού από τα συμφωνηθέντα.

Αν, όμως, δεν υπάρξει συμφωνία επί της στρατηγικής διαχείρισης/μείωσης των NPEs, δεν υπάρχει συμφωνία και επί του business plan και η συμφωνία μετόχων είναι στον αέρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι μεγαλομέτοχοι (ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ, Ellington) δεσμεύτηκαν ότι θα συμμετάσχουν στις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που δρομολογεί η τράπεζα, υπό την αίρεση ότι θα συμφωνηθεί η στρατηγική μείωσης των NPEs.

Οι έτοιμοι από καιρό Μπάκος-Καϋμενάκης-Εξάρχου

Στην περίπτωση που το αδιέξοδο πιστοποιηθεί και η συμφωνία μετόχων καταστεί «νεκρό» γράμμα, το Δ.Σ. της τράπεζας αναλαμβάνει να τρέξει νέα διαδικασία ανεύρεσης επενδυτή, με «κορσέ» το γεγονός ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση έχει προκαθορισθεί. Στις 30 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου ως 473,3 εκατ. ευρώ και η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για έκδοση/διάθεση warrants.

Η πλευρά της Thrinvest (Μπάκος-Καϋμενάκης-Εξάρχου) φέρεται να έχει επανακάμψει ως προς το ενδιαφέρον της για την Αttica Bank, ευρισκόμενη σε παράλληλη συζήτηση -και- με την Ellington.

Υπενθυμίζεται ότι η Thrinvest είχε αυτοκλήτως δηλώσει στα μέσα Δεκεμβρίου ότι παρακολουθούσε το θέμα της ΑΜΚ της Αttica Bank, εξετάζοντας αν άξιζε να ασχοληθεί επενδυτικά, σε περίπτωση που κάποιος εκ των βασικών μετόχων δεν συμμετείχε στην επικείμενη ΑΜΚ.

Μετά τη δεσμευτική πρόθεση των βασικών μετόχων της Attica δεν υπήρχε βάση ενδιαφέροντος, η οποία, όμως, ανακύπτει τώρα, εξού και, σύμφωνα με δημοσιεύματα που δεν έχουν διαψευστεί, η πλευρά των εφοπλιστών (Μπάκος-Καϋμενάκης) δηλώνει έτοιμη να στείλει επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΤΧΣ. Πιθανώς σήμερα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v