Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Δεσμεύτηκαν οι μέτοχοι υπό την αίρεση συμφωνίας για NPEs

Η κοινή επιστολή ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ, Ellington περιλαμβάνει τη δέσμευση συμμετοχής στις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης υπό την αίρεση να συμφωνηθεί η στρατηγική μείωσης των NPEs. Νέο Δ.Σ. για το θέμα στις 21 Δεκεμβρίου. Αξιολογεί τις δεσμεύσεις η ΤτΕ.

Attica Bank: Δεσμεύτηκαν οι μέτοχοι υπό την αίρεση συμφωνίας για NPEs

Κατατέθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank η –κοινή- επιστολή των μετόχων ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ, Ellington, με την οποία δεσμεύονται ότι θα συμμετάσχουν στις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που δρομολογεί η τράπεζα, υπό την αίρεση ότι θα συμφωνηθεί η στρατηγική μείωσης των NPEs.

Στην επιστολή δεν περιέχονται, προς το παρόν, πληροφορίες για τους τελικούς δικαιούχους καθώς αυτό θα ζητηθεί σε δεύτερη φάση απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έλαβε σήμερα την επιστολή δέσμευσης και την αξιολογεί.

Η αίρεση όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας για την στρατηγική μείωσης των NPEs ήταν αναμενόμενη, αν και επιδιώχθηκε να μην συμπεριληφθεί στην επιστολή μετόχων με το επιχείρημα ότι αποτελεί αρμοδιότητα του Δ.Σ. της τράπεζας και όχι των μετόχων. Λεπτομέρεια πιθανώς σημαντική και για την αξιολόγηση του επόπτη.

Υπενθυμίζεται ότι έχει οριστεί νέα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica στις 21 Δεκεμβρίου με θέμα την οριστικοποίηση της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) και την οριστικοποίηση του business plan εν τω συνόλω.

Σημείο τριβής, ως προς την στρατηγική μείωσης των NPEs, αποτελεί, σύμφωνα με πηγές μετόχων, η κατανομή των πρόσθετων προβλέψεων, ύψους 300 εκατ. ευρώ από τα καθαρά έσοδα ΑΜΚ και έκδοσης warrants, τα οποία θα διατεθούν στον στρατηγικό επενδυτή.

Όπως έχει αναλύσει το Euro2day.gr πρόκειται για κομβικό θέμα καθώς σχετίζεται με τη συμφωνία μετόχων για το πώς καλύπτεται περαιτέρω ζημιά πιστωτικού κινδύνου από την τιτλοποίηση Omega. Με βάση τη συμφωνία μετόχων, η Ellington αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τυχόν πρόσθετη μελλοντική ζημιά από την τιτλοποίηση Omega, αν δεν επαρκέσουν οι πρόσθετες προβλέψεις από την κυοφορούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση.

Επομένως, συμφέρον της Ellington είναι να κατανεμηθούν όσο το δυνατόν ψηλότερες προβλέψεις στο Omega από τα 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το private equity fund, με διαφορετικά «καπέλα», κατέχει τις mezzanine και junior notes ομολογίες της τιτλοποίησης Omega, ενώ αποτελεί τον servicer των απαιτήσεων του ίδιου χαρτοφυλακίου.

Εν τω μεταξύ, κύκλοι της Thrivest Holding δήλωσαν ότι «το τελευταίο διάστημα παρακολουθούσαμε στα ΜΜΕ το θέμα της αύξησης κεφαλαίου της Attica Bank εξετάζοντας αν άξιζε να ασχοληθούμε επενδυτικά σε περίπτωση που κάποιος από τους βασικούς μετόχους της δεν συμμετείχε στην επικείμενη διαδικασία».

«Διαβάζοντας σήμερα ότι οι βασικοί μέτοχοι δήλωσαν τη δεσμευτική τους πρόθεση να λάβουν μέρος στην ΑΜΚ, και συνεπώς τη σύμφωνα με το νόμο, ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την Attica Bank για τη δέσμευση των βασικών μετόχων, η Thrivest Holding δηλώνει ότι δεν θα ασχοληθεί περαιτέρω με πιθανή επενδυτική της συμμετοχή στην τράπεζα».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v