Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Ξεκινά συζητήσεις με Thrivest Holdings

Το Δ.Σ. αποφάσισε σήμερα να αρχίσει την ανταλλαγή πληροφοριών με το σχήμα των Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου ενόψει της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας.

Attica Bank: Ξεκινά συζητήσεις με Thrivest Holdings

Και επίσημα ξεκινούν συζητήσεις για τη συμμετοχή της Thrivest Holdings (Μπάκος-Καϋμενάκης-Εξάρχου) στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, όπως γνωστοποίησε η τελευταία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από το οποίο απουσίαζε η Ειρήνη Μαραγκουδάκη, εκπρόσωπος της Ellington.

Η ανακοίνωση

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 16-12-2022, 04-01-2023 και 18-01-2023 ανακοινώσεων της και σε σχέση με τη λήψη επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την εταιρεία Thrivest Holdings Ltd για συμμετοχή της στην υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την έναρξη συζητήσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με τον ενδιαφερόμενο σε σχέση με τη συμμετοχή του σε αυτή.

Σημειώνεται, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πως μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία πρόταση ή απόφαση περί συγχώνευσης της Τράπεζας με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Περαιτέρω το πλήρες νέο Business & Capital plan της Τράπεζας στο πλαίσιο της κεφαλαιακής της ενίσχυσης θα υποβληθεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Για λοιπά ζητήματα που σχετίζονται με τις ενέργειες κεφαλαιοποίησης της, η Τράπεζα αναφέρεται στις ανωτέρω ανακοινώσεις της. Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v