Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Περιβαλλοντικά ουδέτερη ως το 2030 η Alumil

Οι φιλόδοξοι στόχοι στον σχεδιασμό ESG της εισηγμένης. Οι κινήσεις στα μέτωπα του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Περιβαλλοντικά ουδέτερη ως το 2030 η Alumil

Η Alumil δημοσιοποίησε το νέο τριετές πλάνο ESG αναφορικά με τους στόχους της για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στα πεδία του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο νέος σχεδιασμός ESG της εταιρείας έως το 2025, περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους που προέκυψαν έπειτα από σχετική μελέτη που διεξήχθη σε συνεργασία με το Center for Sustainability and Excellence, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να υλοποιήσουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων που ορίζει η νέα νομοθεσία για το κλίμα, καθώς και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το νέο πλάνο ESG, οι ενέργειες της Alumil - η οποία αποτελεί μία εκ των 35 εισηγμένων εταιρειών στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών- για την επόμενη τριετία, εστιάζουν σε 3 Πυλώνες (Περιβάλλον - Κοινωνία - Εταιρική Διακυβέρνηση) και σε 13 τομείς: Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο του Περιβάλλοντος, με την συμμόρφωση με τον κλιματικό νόμο, την κατανάλωση νερού, την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Στο πεδίο της Κοινωνίας, με την εκπαίδευση, τα προνόμια των εργαζόμενων, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την πολιτική μη-διακρίσεων, την πολιτική ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19. Τέλος, στο πεδίο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι ενέργειες εστιάζουν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στις έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις και στις οικονομικές επιδόσεις.

Αναφορικά με τους στόχους του νέου πλάνου ESG, η Alumil, για μια ακόμη φορά, θέτει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα και απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, οι δεσμεύσεις της Alumil ανά Πυλώνα έως το 2025 αποτυπώνονται ως εξής:

Για το περιβάλλον

• Να γίνει περιβαλλοντικά ουδέτερη (Net Zero Carbon) εταιρεία έως το 2030, ενώ ο στόχος είναι έως το 2025 να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 12%.
• Να παράγει μηδενικά απόβλητα έως το 2030, ενώ ο στόχος για το 2025 είναι να μειώσει κατά 10% την κατανάλωση χαρτιού και σκραπ αλουμινίου.
• Να αυξήσει κατά 38% την χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στις εγκαταστάσεις της
• Να ενισχύσει την κυκλική οικονομία προσφέροντας ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και το 100% των προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονική χρήση να αποτελείται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.

Για την Κοινωνία

• Προώθηση του οράματος για μηδενικά ατυχήματα και επίτευξη του στόχου μηδενικών ατυχημάτων στην εργασία.
• Ανάπτυξη σειράς πρωτοβουλιών προκειμένου να συμβάλει στην αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων και τον τοπικών κοινοτήτων.
• Προώθηση της κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας με το 100% των προμηθευτών της εταιρείας να επιλέγονται με βάση κριτήρια ESG.
• Αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών προσφέροντας κορυφαίες εφαρμογές που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη.
• Διαρκής ανάπτυξη των εργαζόμενων και των συνεργατών, μέσω εκπαίδευσης του 100% των εργαζόμενων πάνω στη βιωσιμότητα και σε ψηφιακές δεξιότητες.

Για την Εταιρική Διακυβέρνηση:

• Πλήρης εφαρμογή των ESG standards έως το 2025 (SASB Standards & CDP Ratings)
• Προώθηση της ισότητας των φύλων, με το ποσοστό των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε διοικητικές θέσεις να ανέρχεται σε 30%.
• Ενίσχυση της διαφάνειας και δημοσιοποίηση εις βάθος ετήσιων αναφορών σχετικά με την εφαρμογή του ESG.

Οι στόχοι του ολοκληρωμένου ESG πλάνου της Alumil έως το 2025 θα συμπεριληφθούν στη νέα έκδοση της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρείας, στο περιεχόμενο της οποίας θα αποτυπώνεται ενδελεχώς ο συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός και οι συντονισμένες ενέργειες της Alumil και των θυγατρικών της για τη διαρκή ενίσχυση του θετικού αποτυπώματός της στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Αναφορικά με το νέο πλάνο ESG, Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alumil κ. Γεώργιος Μυλωνάς σημείωσε: «Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν μιλάμε για ουσιαστική δράση γύρω από θέματα που βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου παγκοσμίως, όπως το περιβάλλον, η κοινωνία και η εταιρική διακυβέρνηση, δεν χωρούν ημίμετρα. Εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, στην Alumil έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να βάζουμε ψηλά τον πήχη, και όχι μόνο πετυχαίνουμε τους στόχους μας, αλλά τους ξεπερνάμε. Αυτό έχουμε καταφέρει και στον τομέα της βιωσιμότητας. Και το οφείλουμε στην εξαιρετική ομάδα των εργαζόμενων και των συνεργατών μας, αλλά και σε μια εταιρική κουλτούρα που έχουμε δημιουργήσει η οποία κινητοποιεί πρωτίστως τους ανθρώπους μας να συμβάλλουν ενεργά στην πορεία προς ένα βιώσιμο αύριο».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v