Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στο 9,99% το ποσοστό της FMR LLC

Το προηγούμενο ποσοστό της FMR LLC ανερχόταν στο 10,99%.

Jumbo: Στο 9,99% το ποσοστό της FMR LLC

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει ότι η εταιρεία “FMR LLC”, με την από 27.01.2023 γνωστοποίησή της, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι από την 26.01.2023 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ελεγχόμενης εταιρείας “Fidelity Management & Research Company LLC” ανέρχεται πλέον σε 8,99% και συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό που κατέχει έμμεσα η “ FMR LLC”.

Κατά ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC” στην Jumbo AEE κατά την 26.01.2023, ήταν 13.590.010 ή ποσοστό 9,99%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 10,99%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v