Goody’s-Everest: Μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων με πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας

Tο σύστημα καταγραφής αποβλήτων τροφίμων που προκύπτουν στα καταστήματα των αλυσίδων του ομίλου, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από κοινού με την ερευνητική ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Goody’s-Everest: Μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων με πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας

O Όμιλος Goody’s-Everest, στο πλαίσιο της δέσμευσής του για την ενσωμάτωση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στην κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας του, έχει αναπτύξει σειρά πολιτικών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε ότι αφορά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας (SDG 12.3), ο Όμιλος εφαρμόζει δράσεις, συνυφασμένες με την κουλτούρα υψηλής ποιότητας των προϊόντων του, ενώ παράλληλα συμμετέχει στην εθελοντική πρωτοβουλία «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων».

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, ο Όμιλος Goody’s-Everest συνεργάζεται με την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την ανάπτυξη ενός συστήματος ποσοτικοποίησης και παρακολούθησης των αποβλήτων τροφίμων στα καταστήματά του.

Tο σύστημα καταγραφής των αποβλήτων τροφίμων που προκύπτουν στα καταστήματα των αλυσίδων του Ομίλου, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από κοινού με την ερευνητική ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, η οποία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-IP CEI-Greece για την Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, με κύρια ευθύνη την εκτίμηση της ποσότητας των αποβλήτων τροφίμων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και την ανάπτυξη δράσεων πρόληψής τους.

Στόχος της συνεργασίας του Ομίλου με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι ο σχεδιασμός μεθοδολογίας για την εκτίμηση της ποσότητας των αποβλήτων τροφίμων ανά τύπο καταστήματος (π.χ. Full service εστιατόριο, Self Service εστιατόριο, κλπ), καθώς επίσης και ο εντοπισμός πιθανών σημείων βελτίωσης. Με το πέρας του έργου - το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη - τα δύο συνεργαζόμενα μέρη θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν συγκεκριμένους δείκτες και μεθοδολογία για τη μέτρηση, καταγραφή και μείωση της σπατάλης τροφίμων στον κλάδο της εστίασης συνολικά.

Η κ. Ρηνέτα Μήτση, Corporate Affairs & Communication Director του Ομίλου Goody’s-Everest δήλωσε σχετικά:

«Στον Όμιλο Goody’s-Everest προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, τα οποία έχουν αναδειχθεί από τον διάλογο με όλους τους συμμετόχους μας. Ένα από τα θέματα αυτά είναι και η σπατάλη τροφίμων, ένα σοβαρό ηθικό και οικονομικό ζήτημα που επιβαρύνει το περιβάλλον, προκαλώντας την εξάντληση των ήδη περιορισμένων φυσικών πόρων. Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των δικών μας επιδόσεων, αλλά και των επιδόσεων του κλάδου εστίασης γενικότερα. Για αυτό επιλέξαμε να συμπράξουμε με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο προκειμένου να σχεδιάσουμε από κοινού τη μεθοδολογία για την καταγραφή της σπατάλης τροφίμων στον κλάδο μας. Στον Όμιλο Goody’s-Everest δεν αντιλαμβανόμαστε τη βιωσιμότητα ως άλλο ένα ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και ως εκ τούτου είμαστε πάντα διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις της πορείας προς ένα βιώσιμο μέλλον.  Αυτή είναι η δέσμευσή μας».

Η κ. Κάτια Λαζαρίδη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, δήλωσε σχετικά:

«Σε παγκόσμια κλίμακα, περίπου το 1/3 των τροφίμων καταλήγουν ως απόβλητα, με αποτέλεσμα να σπαταλούνται άσκοπα οι τεράστιες ποσότητες φυσικών πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο εδώ και πάνω από 10 χρόνια δουλεύουμε ερευνητικά και αναπτύσσουμε δράσεις για τη μέτρηση και την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε τη δραστηριότητά μας στην αξιοποίηση και τη διαχείριση αυτών που αναπόφευκτα θα παραχθούν. Έτσι συμμετέχουμε ενεργά σε καινοτόμα έργα, όπως το LIFE-IP CEI-Greece, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσουμε τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Goody’s-Everest, οι οποίοι με ενθουσιασμό εφαρμόζουν τη μεθοδολογία καταγραφής αποβλήτων τροφίμων που αναπτύσσουμε στα καταστήματά τους, έτσι ώστε, με την ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων και πρόσθετων μετρήσεων, να εκτιμήσουμε τη συνολική ποσότητα αποβλήτων τροφίμων από τον τομέα της εστίασης στην Ελλάδα».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v