Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μετονομάστηκε σε MIG Holdings η Marfin Investment Group

Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι «MΙG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «MΙG» αντίστοιχα.

Μετονομάστηκε σε MIG Holdings η Marfin Investment Group

Η Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 6.2.2023 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «MΙG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και του διακριτικού τίτλου της σε «MΙG».

Η επωνυμία της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα θα αποδίδεται ως «MΙG HOLDINGS S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής ως «MΙG».

Την 10.3.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3496769, η με αριθμό πρωτοκόλλου 2901966 ΑΠ/10.3.2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 16.3.2023 για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 20.3.2023, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι «MΙG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «MΙG» αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v