Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Coral: Πώληση έξι ακινήτων στην Ireon Realty I έναντι €4,83 εκατ.

Η εταιρεία Ireon Realty I δραστηριοποιείται στην αγορά, πώληση και διαχείριση ακινήτων και η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την αρτιότερη επίτευξη των σκοπών των εταιρειών CORAL A.E. και Ireon Realty, θυγατρικές της Motor Oil.

Coral: Πώληση έξι ακινήτων στην Ireon Realty I έναντι €4,83 εκατ.

Η CORAL Α.Ε. ανακοινώνει την πώληση έξι ακινήτων ιδιοκτησίας της στην εταιρεία «IREON REALTY I MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» (Αγοράστρια).

Η «IREON REALTY I MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»,  αποτελεί 100% θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ABIN AKINHTA MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙREON INVESTMENTS LTD», που εδρεύει στην Κύπρο και αποτελεί 100% θυγατρική της «Motor Oil», της οποίας ομοίως αποτελεί 100% θυγατρική και η CORAL Α.Ε.

Η εταιρεία «IREON REALTY I MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» δραστηριοποιείται στην αγορά, πώληση και διαχείριση ακινήτων και η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την αρτιότερη επίτευξη των σκοπών των εταιρειών CORAL A.E. και IREON REALTY I MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Η αξία της ως άνω συναλλαγής, που έλαβε χώρα στις 17.03.2023, ανέρχεται σε 4.830.000 Eυρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v