Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛΜ: Ξεκινά η περίοδος αποδοχής της ΔΠ από Intrakom Ακίνητα

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική δημόσια πρόταση αφορά σε 10.373.526 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25,793% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

ΚΛΜ: Ξεκινά η περίοδος αποδοχής της ΔΠ από Intrakom Ακίνητα

Από αύριο και για τις επόμενες 4 εβδομάδες θα διαρκέσει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Intrakom Ακίνητα προς τους μετόχους της Κλουκίνας - Λάππας για την εξαγορά των μετοχών τους έναντι 1 ευρώ ανά μετοχή. 

Η περίοδος αποδοχής θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 28.07.2023 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 25.08.2023, με το τέλος του ωραρίου των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική δημόσια πρόταση αφορά σε 10.373.526 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25,793% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Η Intrakom Ακίνητα, εάν συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, θα αποκτήσει χρηματιστηεριακά στην ίδια τιμή όλες τις μετοχές που θα της προσφερθούν εντός περιόδου 3 μηνών ενώ δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της εταιρίας από το ΧΑ. 

*Δείτε το πληροφοριακό δελτίο στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v