Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημόσια προσφορά της Παυλίδης Μάρμαρα για τη Mermeren Kombinat

Η καθορισθείσα τιμή είναι 895 δηνάρια ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 14,55 ευρώ. Η περίοδος αποδοχής αρχίζει στις 10.10.2023 και λήγει στις 06.11.2023.

Δημόσια προσφορά της Παυλίδης Μάρμαρα για τη Mermeren Kombinat

Η Mermeren Kombinat AD, Prilep ενημερώθηκε ότι η Παυλίδης Μονοπρόσωπη ΑΕ Μάρμαρα - Γρανίτες προχώρησε σε δημόσια προσφορά εξαγοράς για τις απομένουσες 193.648  κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που εκδόθηκαν από τη Mermeren και δεν ελέγχονται έμμεσα από την Παυλίδης.

Η καθορισθείσα τιμή είναι 895 δηνάρια ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 14,55 ευρώ.

Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς εξαγοράς αρχίζει στις 10.10.2023 και λήγει στις 06.11.2023.

Σύμφωνα με τη δημόσια προσφορά, εάν η Παυλίδης αποκτήσει τουλάχιστον το 95% των τίτλων της εταιρείας-στόχου στη διαδικασία εξαγοράς, δεν σκοπεύει να κάνει χρήση του δικαιώματος αναγκαστικής πώλησης.

*Δείτε τη δημόσια προσφορά στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v