Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Orilina: Μετοχές αξίας 2,42 εκατ. ευρώ απέκτησαν οι βασικοί μέτοχοι

Οι κ. Τρύφων Νάτσης και η κα Δέσποινα Παντοπούλου - Νάτση, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης, απέκτησαν 2.578.861 μετοχές.

Orilina: Μετοχές αξίας 2,42 εκατ. ευρώ απέκτησαν οι βασικοί μέτοχοι
Η «ORILINA PROPERTIES REIC» ανακοινώνει ότι ο κ. Τρύφων Νάτσης και η κα Δέσποινα Παντοπούλου - Νάτση, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέτοχοι της Εταιρείας, προέβησαν από κοινού, στις 19 Ιουνίου 2024, στην αγορά 2.578.861 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, με μέση τιμή 0,94€ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v