Σαραντόπουλος:Εκμίσθωση καταστήματος στην Α-Β

Στην ενοικίαση καταστήματος που διαθέτει στον Πειραιά προχώρησε η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος στην Άλφα-Βήτα Βασιλόπουλος έναντι των 19.000 ευρώ μηνιαίως, προκειμένου η τελευταία να το χρησιμοποιήσει ως κατάστημα πώλησης ειδών τροφίμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σαραντόπουλος.

Σαραντόπουλος:Εκμίσθωση καταστήματος στην Α-Β
Κατάστημα της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος που διαθέτει στον Πειραιά στην οδό Νικηταρά 14 ενοικίασε η Άλφα-Βήτα Βασιλόπουλος, προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως κατάστημα πώλησης ειδών τροφίμων.

Ειδικότερα, η Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος αναφέρει πως η εκμίσθωση έγινε για 12 χρόνια με δικαίωμα παράτασης. Εξάλλου, αναφέρεται πως το μηνιαίο μίσθωμα που θα εισπράττει η εταιρία για το α΄ έτος της μίσθωσης (1/6/2003-31/5/2004) ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο για κάθε επόμενο μισθωτικό έτος κατά ποσοστό 130% του μέσου ετήσιου ρυθμού αυξήσεως του τιμαρίθμου του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Επισημαίνεται ότι πέραν του παραπάνω μηνιαίου μισθώματος η Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος ως εκμισθώτρια εισέπραξε από την Άλφα-Βήτα Βασιλόπουλος το ποσό των 1.070.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (192.600,00 ευρώ).

Η Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος αναφέρει πως τα έσοδα που θα προκύψουν από την εν λόγω μίσθωση, θα προσαυξήσουν ισόποσα τα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματά της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v