Ελτον: Αύξηση 80,60% στα κέρδη ομίλου

Aύξηση 55,71% στη μητρική και 80,60% στον όμιλο παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του πρώτου τριμήνου 2008 της εταιρίας Ελτον, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ελτον: Αύξηση 80,60% στα κέρδη ομίλου
Aύξηση 55,71% στη μητρική και 80,60% στον όμιλο παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του πρώτου τριμήνου 2008 της εταιρίας Ελτον, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2008 η εικόνα της εταιρίας συμπληρώνεται θετικά με τις επιδόσεις των εταιριών του Ομίλου στα Βαλκάνια. 

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελτον ΑΕΒΕ στο πρώτο τρίμηνο 2008 ανήλθε σε 16.393.282 ευρώ έναντι 14.324.145 ευρώ το 2007 σημειώνοντας αύξηση 14,44%. Ομοίως ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 13.067.569 ευρώ από 11.870.420 ευρώ το 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,08%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο 2008 σε 1.204.983 ευρώ έναντι 897.689 ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση 34,23%.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο 2008 σε 899.989 ευρώ έναντι 766.011 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 17,49%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της μητρικής το πρώτο τρίμηνο 2008 ανήλθαν σε 638.388 ευρώ έναντι 447.139 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 42,77%.

Αύξηση 67,02% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο το πρώτο τρίμηνο 2008 και ανήλθαν σε 887.869 ευρώ από 531.579 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του πρώτου τριμήνου 2008 της μητρικής ανήλθαν σε 522.356 ευρώ από 335.448 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 55,71%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του πρώτου τριμήνου 2008 του Ομίλου ανήλθαν σε 732.917 ευρώ από 405.816 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 80,60%.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρία, εντός της περιόδου του πρώτου τριμήνου 2008 μειώθηκαν κατά 95,43% (298.148 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008 από 6.537.659 στο τέλος του 2007 ) οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρίας, ως αποτέλεσμα της διάθεσης του μεγαλύτερου μέρους των εσόδων ύψους 7.000.000 ευρώ από πώληση κτιρίου μετά του απ'αυτού οικοπέδου τον Ιανουάριο του 2008.

Ο συνδυασμός της αύξησης βασικών οικονομικών μεγεθών όπως πωλήσεις, καθαρά κέρδη προ και μετά φόρων με την ταυτόχρονη σημαντική μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, αντικατοπτρίζει την αυτόνομη δυναμική πορεία επιχειρηματικής δράσης της Ελτον ΑΕΒΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v