Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Καταβλητέοι φόροι 65.032 ευρώ

Καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 65.032 ευρώ προέκυψαν για την εταιρία Flexopack, ύστερα από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2006 & 2007.

Flexopack: Καταβλητέοι φόροι 65.032 ευρώ
Καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 65.032 ευρώ προέκυψαν για την εταιρία Flexopack, ύστερα από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2006 & 2007 για τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ανωτέρω ποσό είχε στο σύνολό του προβλεφθεί επαρκώς στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2006 & 2007 και ως εκ τούτου δεν θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσεως 2008.
 
Το ως άνω ποσό κατεβλήθη ήδη προς το Ελληνικό Δημόσιο στο σύνολό του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v