Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Άνοδος 7% στα κέρδη του α΄ εξαμήνου

Στα €436 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο 6μηνο (άνοδος 7%), ελαφρώς καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αρνητική αναθεώρηση του business plan για το 2008. Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη.

Eurobank: Άνοδος 7% στα κέρδη του α΄ εξαμήνου
Στα 436 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank το α΄ εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 7%, ελαφρώς καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του euro2day.gr και του Thomson Financial προέβλεπαν ότι τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Eurobank στο α΄ εξάμηνο θα ανέρχονταν στα 444 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 6,5%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπονταν στο 1,154 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 24,4%.

Λόγω της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, η διοίκηση της τράπεζας αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2008, από το 1,03 δισ. ευρώ πριν, στα 930 εκατ. ευρώ.

Παρά την εκτιμώμενη βελτίωση και προκειμένου οι προβλέψεις να είναι συντηρητικές, η επίπτωση των 100 εκατ. ευρώ του 2008 αφαιρείται και από τον στόχο του 2010. Κατά συνέπεια, ο νέος στόχος για τα καθαρά κέρδη του ομίλου για το 2010 αναπροσαρμόζεται σε τουλάχιστον 1.450 εκατ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν βελτίωση των συνθηκών στις αγορές. Με βάση τα ανωτέρω, οι νέοι στόχοι θεωρούνται και ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι.

Η συνεχιζόμενη κρίση στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και των εμπορευμάτων και οι φόβοι για την αύξηση του πληθωρισμού και την επιβράδυνση της ανάπτυξης οδήγησαν σε μεγάλες διακυμάνσεις τις κεφαλαιαγορές παγκοσμίως.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον ορισμένοι τομείς εργασιών επηρεάστηκαν αρνητικά, κυρίως οι χρηματιστηριακές εργασίες, η διαχείριση περιουσίας, οι ασφαλιστικές εργασίες και τα αποτελέσματα από συναλλαγές μετοχών.

Η "Νέα Ευρώπη", με βάση τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση για την υπέρβαση του στόχου κερδοφορίας των 170 εκατ. ευρώ το 2008.

Παρότι η επιταχυνόμενη αύξηση των κερδών στην περιοχή αυτή θα δικαιολογούσε μια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη, διατηρείται ο συντηρητικός στόχος για καθαρά κέρδη από τη "Νέα Ευρώπη τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ" το 2010.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των μεγεθών εξαμήνου 2008 της EFG Eurobank είναι τα εξής:

* Αύξηση καθαρών κερδών ομίλου κατά 7%, στα 436 εκατ. ευρώ. 
* Ενίσχυση οργανικών κΚερδών κατά 21,2%. 
* Τετραπλασιασμός κερδών από τη "Νέα Ευρώπη" στα 83 εκατ. ευρώ. 
* Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 19,2%, στο 1,6 δισ. ευρώ. 
* Εντυπωσιακή αύξηση καταθέσεων κατά 40,8%. 
* Νέες καταθέσεις (4,7 δισ. ευρώ) σε επίπεδο-ρεκόρ το β΄ τρίμηνο. 
* Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη ρευστότητας στο 120%.
* Αύξηση χορηγήσεων του ομίλου κατά 32,7%. 
* Σημαντική βελτίωση του δείκτη κόστους - εσόδων στη "Νέα Ευρώπη" σε 65%. 
* Διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας (11,3%).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος EFG Eurobank κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση των εργασιών και της κερδοφορίας του το α΄ εξάμηνο του 2008 σε ένα δύσκολο περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, από αβεβαιότητα, από αύξηση του κόστους χρήματος και από προβλήματα που επικεντρώνονται στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, που επηρέασαν εν μέρει τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, τη διαχείριση περιουσίας και τις χρηματιστηριακές εργασίες, τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21,2%, αποτυπώνοντας τη δυναμική του ομίλου και την ικανότητά του να στηρίζεται σε οργανικές πηγές εσόδων και κερδοφορίας.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 436 εκατ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες του 2008 και ήταν υψηλότερα κατά 7% σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα στο εξωτερικό, με τα καθαρά κέρδη από τη "Νέα Ευρώπη" να ανέρχονται σε 83 εκατ., από 22 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2007 και να συνεισφέρουν κατά 19% στη συνολική κερδοφορία του ομίλου.

Στο τέλος Ιουνίου 2008 το ενεργητικό του ομίλου διαμορφώθηκε σε 77,3 δισ. ευρώ, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια σε 5,2 δισ., ενώ το δίκτυο καταστημάτων, σημείων πώλησης και επιχειρηματικών κέντρων ξεπέρασε τα 1.700.

---Χορηγήσεις


Οι χορηγήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 32,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 53,8 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, οι χορηγήσεις στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 18,2% και ανήλθαν σε 40,6 δισ., ενώ οι χορηγήσεις στη "Νέα Ευρώπη" υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 13,2 δισ. ευρώ, από 6,2 δισ. που ήταν το α΄ εξάμηνο του 2007.

Το β΄ τρίμηνο του 2008 οι νέες χορηγήσεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 2,2 δισ., από 1,7 δισ. το α΄ τρίμηνο και αντιστοιχούσαν στο 61% των συνολικών νέων χορηγήσεων του ομίλου.

---Καταθέσεις και διαχείριση περιουσίας

Η προσέλκυση νέων πελατών και η σταδιακή ωρίμαση των νέων καταστημάτων που δημιουργεί ο όμιλος στην Ελλάδα και στη "Νέα Ευρώπη" συνετέλεσαν στην ισχυρή αύξηση των καταθέσεων. Ειδικότερα, οι καταθέσεις πελατών του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 40,8% και διαμορφώθηκαν σε 43,8 δισ. το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με τα υπόλοιπα να αυξάνονται κατά 33,1% στην Ελλάδα και κατά 94,2% στη "Νέα Ευρώπη" σε ετήσια βάση.

---Έσοδα από τόκους

Η σημαντική αύξηση των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες στην Ελλάδα και στη "Νέα Ευρώπη" συνετέλεσε στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 24,7% σε ετήσια βάση και κατά 4,3% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2008.

Ταυτόχρονα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό) διατηρήθηκε στο 3,2%.

---Λειτουργικές δαπάνες και αποτελεσματικότητα

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες στην Ελλάδα αυξήθηκαν με επιβραδυνόμενο όμως ρυθμό κατά 7,9% το α΄ εξάμηνο του 2008, από 8,6% το α΄ τρίμηνο. Ο ρυθμός αύξησης των δαπανών στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ακόμα χαμηλότερα στο 7% περίπου στο τέλος του έτους. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών για τον όμιλο διαμορφώθηκε σε 22,4%, ενώ σε συγκρίσιμη βάση ήταν 16,2%. Η αύξηση του δικτύου στο εξωτερικό κατά 194 καταστήματα και σημεία πώλησης τους πρώτους έξι μήνες του έτους, από τα 250 που προγραμματίζονται για φέτος, συνετέλεσε στην επιβάρυνση των δαπανών.

Παρά ταύτα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε για τις εργασίες στην Ελλάδα σε χαμηλά επίπεδα για τα διεθνή πρότυπα (41,3%), ενώ στη "Νέα Ευρώπη" βελτιώθηκε σημαντικά σε 65%, από 82,4% το περυσινό α΄ εξάμηνο. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας για τον όμιλο διαμορφώθηκε στο 48,6% στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2008.

---Αποδοτικότητα ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων

Ως αποτέλεσμα της αύξησης της κερδοφορίας του ομίλου, οι αποδοτικότητες του μέσου ενεργητικού και των μέσων ιδίων κεφαλαίων μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,2% και σε 20,5% αντίστοιχα τους έξι πρώτους μήνες του 2008.

---Κεφαλαιακή επάρκεια & προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους

Η EFG Eurobank διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2008 ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ (μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων) ανήλθε σε 11,3% (χωρίς τους περιορισμούς που έχει θέσει η ΤτΕ για την πρώτη χρονιά εφαρμογής της μεθόδου) και είναι κατά πολύ υψηλότερος από το όριο που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ταυτόχρονα, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier Ι παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 8,8% την ίδια περίοδο.

Οι προβλέψεις ως ποσοστό των ενήμερων χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 1,07% στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2008, καλύπτοντας το 83,8% των επισφαλών απαιτήσεων, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην αγορά. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων, ο δείκτης κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 121%.

---Αποτελέσματα στη "Νέα Ευρώπη"

Σημαντική ήταν η πρόοδος εργασιών στη "Νέα Ευρώπη" το α΄ εξάμηνο του 2008. Ο όμιλος ενίσχυσε την παρουσία του μέσα από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων και σημείων πώλησης, με την αύξηση της πελατειακής βάσης και μέσα από την προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι όγκοι εργασιών παρέμειναν ισχυροί, με τις συνολικές χορηγήσεις να διπλασιάζονται και να διαμορφώνονται σε 13,2 δισ. στο τέλος του εξαμήνου. Οι νέες χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε 2,2 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του έτους, έναντι 1,7 δισ. το α΄ τρίμηνο και αντιστοιχούσαν στο 61% των νέων χορηγήσεων του ομίλου. Η Πολωνία είχε την υψηλότερη συνεισφορά στις νέες χορηγήσεις της "Νέας Ευρώπης" με 895 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2008.

Σημειώνεται ότι οι νέες χορηγήσεις στην Πολωνία και στην Κύπρο, δύο χώρες που παρουσιάζουν μακροοικονομική σταθερότητα, αντιπροσωπεύουν το 43% των νέων χορηγήσεων εκτός Ελλάδος.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν και τα αποτελέσματα στην προσέλκυση νέων καταθέσεων, με τα υπόλοιπα πελατών να ενισχύονται κατά 94,2% σε ετήσια βάση και να ανέρχονται σε 7,6 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου.

Οι νέες καταθέσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 55% το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το α΄ τρίμηνο και ανήλθαν σε 1,3 δισ. Οι νέες καταθέσεις στην Πολωνία και στην Κύπρο αντιπροσωπεύουν το 49% των νέων καταθέσεων στη "Νέα Ευρώπη".

Εντυπωσιακή ήταν η ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας τους πρώτους έξι μήνες του 2008. Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 91,8%, ενώ τα καθαρά κέρδη σχεδόν τετραπλασιάστηκαν σε 83 εκατ. Τα κέρδη από τη "Νέα Ευρώπη" τοβ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 28% υψηλότερα από το α΄ τρίμηνο του 2008.

---Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη

Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση επηρέασε δυσμενώς τις δραστηριότητες της Eurobank καθώς ενισχύθηκαν τα κόστη χρηματοδότησης και επλήγησαν τα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές και ως εκ τούτου η τράπεζα αναθεώρησε κατά 100 εκατ. ευρώ προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για τα κέρδη 2008.

Όπως τόνισε η διοίκηση της τράπεζας, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης η συνεχής κρίση στον χρηματοοικονομικό κλάδο, οι αυξημένες τιμές ενέργειας, η ενίσχυση του πληθωρισμού αλλά και οι φόβοι για οικονομική επιβράδυνση δημιούργησαν υψηλή μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές.

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον ορισμένες δραστηριότητες όπως το asset management, οι ασφάλειες και το trading μετοχών επηρεάστηκαν δυσμενώς, προσθέτει η διοίκηση.

Ωστόσο, η διοίκηση της Eurobank υπογράμμισε ορισμένα θετικά στοιχεία για τις δραστηριότητές της. Τόνισε την επανατιμολόγηση των δανείων που θα ενισχύσει τα περιθώρια αλλά και τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη 3,5% της ελληνικής οικονομίας, που συνεπάγεται ενίσχυση των όγκων (volumes).

Υπογράμμισε επίσης τη διαδικασία μείωσης των δαπανών της, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά τη σημαντική αύξηση που κατέγραψαν οι καταθέσεις της στην Ελλάδα, διευκρίνισε πως αφορούν σε επαναπατρισμό κεφαλαίων αλλά και σε μετακίνηση τοποθετήσεων από Α/Κ σε καταθέσεις.

Ακόμη, η διοίκηση της Eurobank επισήμανε πως δεν θα προχωρήσει σε private placements καθώς η τράπεζα διαθέτει άφθονη ρευστότητα.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v