Ελτον: Αύξηση 32,07% στα κέρδη ομίλου στο εξάμηνο

Αύξηση 32,07% στον όμιλο και 6,27% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Έλτον στο εξάμηνο του 2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Ελτον: Αύξηση 32,07% στα κέρδη ομίλου στο εξάμηνο
Αποδοτική πορεία σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος παρουσιάζει η εταιρία και ο όμιλος Έλτον, καθώς αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πολυετής εμπειρία από την παρουσία στην εγχώρια και ξένη αγορά. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον ΑΕΒΕ ανήλθε το πρώτο εξάμηνο 2008 σε 36.385.993 ευρώ έναντι 31.921.796 ευρώ το 2007 σημειώνοντας αύξηση 13,98 %. Ομοίως ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 27.850.445 ευρώ από 25.554.752 ευρώ το 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,98%.
 
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο 2008 σε 3.220.310 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 31,59 %, έναντι των 2.447.122 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου την προηγούμενη χρονιά.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο 2008 σε 2.340.326 ευρώ έναντι 1.941.406 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 20,54%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της μητρικής το πρώτο εξάμηνο 2008 ανήλθαν σε 1.628.947 ευρώ έναντι 1.023.936 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 59,08%.
 
Αύξηση 67,14 % παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο το πρώτο εξάμηνο 2008 και ανήλθαν σε 2.390.537 ευρώ από 1.430.245 ευρώ που ήταν πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του πρώτου εξαμήνου 2008 της μητρικής ανήλθαν σε 816.158 ευρώ από 767.952 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 6,27 %.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του πρώτου εξαμήνου 2008 του ομίλου ανήλθαν σε 1.466.294 ευρώ από 1.110.186 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 32,07 %.

Σημειώνεται, ότι εντός του εξαμήνου 2008 η εταιρία διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων ύψους 7.000.000 ευρώ από την πώληση κτιρίου και του μετά αυτού οικοπέδου για την μείωση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της, οι οποίες μειώθηκαν κατά 96,54 % (225.897 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008 από 6.537.659 στο τέλος του 2007).

Τα αυξημένα οικονομικά μεγέθη κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2008 σε συνδυασμό με τη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας μέχρι και τη χρήση του 2006, ενισχύουν τις προβλέψεις ότι και στις επόμενες περιόδους μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας χρήσης του 2008 θα συνεχιστεί περαιτέρω η αύξηση των αποτελεσμάτων της εταιρίας και του ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v