Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Πτώση 33,8% στα κέρδη εξαμήνου

Τα αυξημένα χρηματοοικονομικά εξοδα περιόρισαν περαιτέρω τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μοτοδυναμική σε 1.5 εκατ.ευρώ, μειωμένα κατά 33.8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007.

Μοτοδυναμική: Πτώση 33,8% στα κέρδη εξαμήνου
Τα αυξημένα χρηματοοικονομικά εξοδα περιόρισαν περαιτέρω τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μοτοδυναμική σε 1.5 εκατ.ευρώ, μειωμένα κατά 33.8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007.

Κατά το α εξάμηνο του 2008 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ανήλθε σε 45.8 εκατ.ευρώ, μειωμένος κατά 6.5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 43.1 εκατ.ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό (Ρουμανία-Βουλγαρία) ανήλθαν σε 2.7 εκατ.ευρώ. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ανερχόμενα σε 9 εκατ.ευρώ, βελτιώνοντας το περιθώριο κέρδους κατά 1.5 ποσοστιαία μονάδα.

Τα αυξημένα διοικητικά έξοδα με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, οδήγησαν σε μείωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 17%, ανερχόμενα σε 2.9 εκατ. ευρώ.

Τα αυξημένα χρηματοοικονομικά εξοδα περιόρισαν περαιτέρω τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους σε 1.5 εκατ.ευρώ, μειωμένα κατά 33.8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007.

Αναλύοντας τη δραστηριότητα του Ομίλου, στον κλάδο προϊόντων δικύκλου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 27.1 εκατ.ευρώ, εκπροσωπώντας το 59.2% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η εντεινόμενη πιστωτική κρίση που οδήγησε σε μείωση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών, καθώς και τα προβλήματα στις μεταφορές, επηρέασαν κατά κύριο λόγο τις πωλήσεις δικύκλων που μειώθηκαν κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 16% φέτος, έναντι 14.4% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Στον κλάδο προϊόντων θάλασσας οι πωλήσεις του Ομίλου έφθασαν τα 11.2 εκατ.ευρώ που αντιστοιχεί στο 24.5% των συνολικών πωλήσεων. Σε σχέση με πέρυσι οι πωλήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 2%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους παρέμεινε σταθερό σε 21.3%.

Στον κλάδο συμπληρωματικών προϊόντων που περιλαμβάνει ελαστικά, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, λιπαντικά και υπηρεσίες, οι πωλήσεις του Ομίλου έφθασαν τα 7.5 εκατ.ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3.8% και εκπροσωπώντας το 16.3% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους έφθασε σε 31.2% έναντι 30.8% της περυσινής περιόδου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε :

Κατά το β τρίμηνο, ισχυροποιώντας τις ηγετικές μας θέσεις στις αγορές, καταφέραμε να αμβλύνουμε την υστέρηση πωλήσεων που σημειώθηκε κατά τους πρώτους μήνες του έτους, και μάλιστα με βελτιωμένα μικτά περιθώρια κέρδους.

Η υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας λόγω αύξησης των διοικητικών εξόδων είναι απόροια της δημιουργίας κατάλληλων υποδομών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας, που δεν αμφισβητούνται από προσωρινούς κλυδωνισμούς της αγοράς. Παράλληλα είμαστε προσηλωμένοι στην όλο και πιο αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και γενικότερα των χρηματοροών μας, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v