Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοκαρπέτ: Αύξηση 57% στα κέρδη ομίλου στο 6μηνο

­Τα κέρδη μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας του ομίλου της Βιοκαρπέτ στο εξάμηνο ανήλθαν στα 3.838 χιλ € έναντι 2.443 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 57,07%.

Βιοκαρπέτ: Αύξηση 57% στα κέρδη ομίλου στο 6μηνο
­Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου Βιοκαρπέτ ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2008 σε 61.134 χιλ. € έναντι 60.378 χιλ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Ήτοι υπάρχει μία οριακή αύξηση κατά 1,25%

­Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2008 σε 29.372 χιλ € έναντι 29.805 χιλ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Ήτοι υπάρχει μία οριακή μείωση κατά 1,45%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 48,04% του τζίρου.

­Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2008 σε 8.142 χιλ.€, έναντι 6.505 χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Ητοι είναι αυξημένα κατά 25,15%.

­Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2008 σε 4.315 χιλ.€, έναντι 2.306 χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Ητοι, είναι αυξημένα κατά 87,05%.

­Το Α’ εξάμηνο του 2008 ο όμιλος παρουσιάζει καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας ύψους 3.838 χιλ € έναντι καθ.κερδών 2.443 χιλ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Ήτοι υπάρχει μία σοβαρή αύξηση κατά 57,07%.
 
--- Μητρική Εταιρία


­Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2008 σε 6.048 χιλ.€ έναντι 7.541 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Ητοι υπάρχει μια μείωση κατά 19,90%. 

Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2008 ανήλθαν σε (0,093) χιλ.€ έναντι 0,724 χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Ητοι υπάρχει μία μείωση κατά 112,95%.

­Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄εξαμήνου 2008 ανήλθαν σε 1.848 χιλ.€ έναντι 1.110 χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Ητοι υπάρχει μια αύξηση κατά 66,44%.

­Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Α΄εξαμήνου 2008 ανήλθαν σε 2.091 χιλ.€ έναντι 874 χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Ητοι υπάρχει μία θεαματική αύξηση κατά 139,29%.

Το Δ.Σ του ομίλου πιστεύει ότι οι θυγατρικές εταιρίες μετά την αναδιοργάνωσή τους και τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν κατά την τελευταία πενταετία έχουν βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους καθώς επίσης έχουν αυξήσει την παραγωγική τους δυναμικότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v