Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Εγκατάσταση του λογισμικού SAP/myMeat

Η NIKAΣ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση της πλατφόρμας SAP (mySAP Business Suite) σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του εξειδικευμένου λογισμικού myMEAΤ.

ΝΙΚΑΣ: Εγκατάσταση του λογισμικού SAP/myMeat
Η NIKAΣ ανακοινώνει ότι υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των μονάδων και την αναβάθμιση της παραγωγής, καθώς και τον εξορθολογισμό του κόστους.

Σε αυτό τα πλαίσιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση της πλατφόρμας SAP (mySAP Business Suite) σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του εξειδικευμένου λογισμικού myMEAT© Industry Solution, το οποίο αποτελεί την πιο σύγχρονη βιομηχανική εφαρμογή για βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής αλλαντικών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το έργο εγκατάστασης του λογισμικού SAP (mySAP Business Suite) & του λογισμικού myMEAT© Industry Solution, ανέλαβε η Deloitte Business Solutions σε συνεργασία με την SingularLogic.

Οι δύο εταιρίες είναι από τους βασικότερους πιστοποιημένους συνεργάτες υλοποίησης έργων SAP (Service Partner) στην Ελλάδα, ενώ η Deloitte είναι και από τους βασικότερους πιστοποιημένους συνεργάτες υλοποίησης έργων SAP (Service Partner) σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα υποσυστήματα που υλοποιήθηκαν καλύπτουν όλα τα μέρη λειτουργίας της εταιρείας, από το στάδιο του προγραμματισμού, προμηθειών και παραγωγής μέχρι το στάδιο διανομής και πωλήσεων. Επίσης, στηρίζουν με τον πιο σύγχρονο τρόπο την οικονομική διαχείριση, κοστολόγηση και προϋπολογισμό και προσφέρει με τον πλέον ευέλικτο τρόπο πληροφορίες πωλήσεων και παραγωγής

Η υλοποίηση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2007 και το νέο σύστημα λειτουργεί παραγωγικά από 3 Ιανουαρίου του 2008 για τις εγκαταστάσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Υλοποιήθηκαν τα υποσυστήματα:
Οικονομικής διαχείρισης (FI/AA)
Ελεγκτικής & Κοστολόγησης (CO)
Διαχείρισης Αποθηκών & Προμηθειών (MM)
Διαχείρισης Παραγωγής (PP)
Πωλήσεων & Διανομών (SD)
Διαχείρισης των επιχειρησιακών πληροφοριών (BW)
myMEAT© Industry Solution - ειδική SAP λύση βιομηχανικού κλάδου

Η λύση myMEAT© Industry Solution αποτελεί εξειδικευμένη λύση για το SAP ERP, υποστηρίζεται διεθνώς και στην Ελλάδα αποκλειστικά από την Deloitte και υλοποιήθηκε για να καλύψει τις μοναδικές ανάγκες της εταιρίας. Τα υποσυστήματα της λύσης που υλοποιήθηκαν είναι:
Αγορές κρέατος (PR)
Κοπές/Τεμαχισμοί κρέατος (MP)
Βιομηχανική επεξεργασία κρέατος για την παραγωγή αλλαντικών (FP)
Device Gateway System (DGS)

Το DGS (Device Gateway System) αποτελεί εφαρμογή η οποία συνδέει και αυτόματα ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ του SAP ERP και συσκευών που υπάρχουν στην παραγωγή, όπως για παράδειγμα ζυγιστικά μηχανήματα, scanners και barcode εκτυπωτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του λογισμικού SAP (mySAP Business Suite) & του λογισμικού myMEAT© Industry Solution στην εταιρεία Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε, επιλέχθηκε από την SAP A.G για να παρουσιαστεί στο ετήσιο διεθνές φόρουμ SAPPHIRE 2008, που πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία τον Μάιο του 2008, ως η πιο σημαντική υλοποίηση του 2007 με κριτήριο την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τομέα των Τροφίμων & Ποτών.

Με την εγκατάσταση και εφαρμογή του ενσωματωμένου λογισμικού οργάνωσης και διαχείρισης SAP, παρέχεται η δυνατότητα να υπάρχει απόλυτος έλεγχος τόσο του προϊόντος όσο και των διαδικασιών παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας.

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ, ως σύγχρονη εταιρεία με επενδυτικό σχεδιασμό, μέσω της εφαρμογής των τελευταίων τεχνολογιών και διαδικασιών, αποβλέπει στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας της εταιρείας, στοιχεία που την έφεραν και τη διατηρούν στην κορυφή. Το SAP ERP, με την εγγύηση της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής επαγγελματικού και εταιρικού λογισμικού, υλοποιήθηκε με στόχο την ενσωμάτωση των διαδικασιών, την αποδοτικότητα, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ακρίβεια στις διαδικασίες.

Το έργο εγκατάστασης του λογισμικού SAP/myMeat αποτελεί το μεγαλύτερο έργο εγκατάστασης λογισμικού στον τομέα δραστηριοτήτων της Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε, αλλά και το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελληνική αγορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v