Μυτιληναίος: Κέρδη από "κατενάτσιο" το 2008

Τα οφέλη της αμυντικής πολιτικής που υιοθέτησε με το ξέσπασμα της κρίσης δρέπει ο όμιλος Μυτιληναίου καθώς το κατενάτσιο προστάτεψε την κεφαλαιακή θέση του ομίλου. Σταθερά ανοδικά τα κέρδη της ΜΕΤΚΑ. 

Μυτιληναίος: Κέρδη από
Τα οφέλη της αμυντικής πολιτικής που υιοθέτησε με το ξέσπασμα της κρίσης στον τομέα των μετάλλων δρέπει ο όμιλος Μυτιληναίου καθώς το "κατενάτσιο" προστάτεψε την κεφαλαιακή θέση του ομίλου, ενώ θέτει τις προϋποθέσεις για ενίσχυση της κερδοφορίας φέτος.

Ο όμιλος έκλεισε το 2008 με πωλήσεις και EBITDA σημαντικά υψηλότερα από το consensus των αναλυτών που δημοσίευσε το Bloomberg και οριακά χαμηλότερα σε επίπεδο κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 976 εκατ. ευρώ έναντι 935,4 εκατ. ευρώ που προέβλεπαν οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών, τα EBITDA στα 117,6 εκατ. ευρώ έναντι 99,4 εκατ. ευρώ του consensus και τα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας κέρδη στα 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 20, 2 εκατ. ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Η ιδιαίτερα υψηλή θέση αντιστάθμισης κινδύνου που δημιούργησε ο όμιλος για τον τομέα των μετάλλων και η περικοπή στα κόστη μείωσε τις επιπτώσεις από την ελεύθερη πτώση των τιμών των μετάλλων στο β΄ εξάμηνο. Η πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου επιτρέπει την κερδοφόρα πορεία του ομίλου για την επόμενη διετία, μια και η παραγωγή φέτος έχει περικοπεί περαιτέρω, ενώ η θέση αντιστάθμισης παραμένει εξίσου υψηλή.

Η ΜΕΤΚΑ συνεχίζει την ισχυρή πορεία ανάπτυξής της. Τα περιθώρια κέρδους παρέμειναν από τα υψηλότερα διεθνώς, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανήλθε στα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 1,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων στη Συρία και στην Κόρινθος Power που τυπικά δεν έχουν υπογραφεί).

Ειδικότερα, το 2008 χαρακτηρίστηκε έτος έναρξης της εντονότερης οικονομικής κρίσης και διεθνούς ύφεσης μετά το 1929. Παρ' όλα αυτά, ο όμιλος Μυτιληναίου προέβη έγκαιρα στις απαραίτητες αμυντικές κινήσεις επιδεικνύοντας σήμερα ιδιαίτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην κρίση και επιτυγχάνει να διατηρήσει την κερδοφόρο πορεία του αλλά και να θέσει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Συγκεκριμένα, και όσον αφορά στα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης του 2008, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον όμιλο Μυτιληναίου διαμορφώθηκε στα 976 εκατ. ευρώ έναντι 913 εκατ. του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή των πωλήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτεύχθηκε σε αρνητική συγκυρία εξέλιξης στην ισοτιμία ευρώ - δολ. (μ.ό. 2008 1,48), γεγονός που μεταφράζεται και σε αρνητική επίδραση στον κύκλο εργασιών κατά 50 εκατ. ευρώ. 

Επίσης, η καταγραφή ιστορικού υψηλού για την τιμή του πετρελαίου σε επίπεδα άνω των 140δολ./βαρέλι τους προηγούμενους μήνες είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση στοιχείων κόστους όπως πρώτες ύλες και ναύλα - μεταφορικά. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά την τρέχουσα περίοδο ενσωματώθηκαν μόνο 10 εκατ. ευρώ κεφαλαιακά κέρδη από τη συμφωνία με την Endesa Hellas (η σημαντική συνεισφορά από τον τομέα της ενέργειας αναμένεται να αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του 2009), συνετέλεσαν στη διαμόρφωση καθαρών κερδών μετά από φόρους 31,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 8,5 εκατ.

Τέλος, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,6 εκατ. από 153,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, μείωση η οποία προήλθε κυρίως κατά 29 εκατ. ευρώ από την αρνητική για τον όμιλο ισοτιμία δολ. - ευρώ και κατά 27 εκατ. από τις υψηλές τιμές πετρελαίου της περιόδου καθώς και από τις αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον τομέα μεταλλουργίας και μεταλλείων, το 2009 αναμένεται να είναι παγκοσμίως μία από τις πιο δύσκολες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών. Ο συνδυασμός μειωμένης ζήτησης έως και 50% (κυρίως λόγω της κατάστασης στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις κατασκευές), των ταχύτατα αυξανόμενων αποθεμάτων και της νομισματικής αστάθειας εγγυώνται καθεστώς χαμηλών προσδοκιών για όλο τον κλάδο.

Παρ’ όλο το δυσμενέστατο κλίμα, ο όμιλος αναμένεται να κεφαλαιοποιήσει σημαντικά οφέλη από την επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων που υλοποιήθηκε πριν από το ξέσπασμα της κρίσης και της σημαντικής πτώσης των τιμών στο αλουμίνιο.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος έχει ήδη λάβει μέτρα που αποσκοπούν στη θωράκιση και απέναντι στον νομισματικό κίνδυνο που απορρέει από πιθανή περαιτέρω εξασθένηση του δολαρίου, επιτυγχάνοντας μεγάλη μείωση της έκθεσής του στο συγκεκριμένο νόμισμα. Τα παραπάνω μέτρα, σε συνδυασμό και με τη συστηματική προσπάθεια που διεξάγεται για περιορισμό σημαντικών παραμέτρων των στοιχειών κόστους, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό και επιτρέπει στον όμιλο να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Η ΜΕΤΚΑ επιβεβαιώνει την εδραίωσή της σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές του κλάδου των έργων EPC και η επιτυχία αυτή σε επίπεδο τόσο υλοποίησης όσο και στρατηγικού σχεδιασμού αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα για μία ακόμα χρονιά.

Το 2008 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 381,5 εκατ. έναντι 284,2 εκατ. το 2007 (αύξηση 34%), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 66,9 εκατ. από 57,1 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007 (αύξηση 17%). Το περιθώριο κέρδους EBITDA εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο (17,5%) τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και συγκρινόμενο με τον διεθνή ανταγωνισμό. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 41,4 εκατ. έναντι 36,8 εκατ. ευρώ.

H εξειδίκευση της ΜΕΤΚΑ ως κατασκευάστριας ενεργειακών έργων στην Ελλάδα επεκτείνεται δυναμικά σε ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι το σημερινό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΜΕΤΚΑ ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ (συμβολαιοποιημένα και ανατεθειμένα έργα), εκ των οποίων άνω του 60% των έργων αφορά σε δραστηριότητες στο εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι η ΜΕΤΚΑ βρίσκεται στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεων για μια σειρά από εξίσου μεγάλα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, που αναμένεται, εφόσον ολοκληρωθούν αισίως, να οδηγήσουν τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη σε νέα ιστορικά υψηλά τα επόμενα έτη.

Στον τομέα της ενέργειας το 2009 αναμένεται να καταστεί έτος-σταθμός, καθώς σε αυτόν θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς οι σημαντικές επενδύσεις του ομίλου, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική θέση του.

Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο συμπαραγωγής ισχύος 334 MW, ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια του είδους του στην Ευρώπη, αναμένεται να εισέλθει σε εμπορική λειτουργία τον Ιούνιο ανακουφίζοντας το σύστημα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο όπως είναι το καλοκαίρι και συνεισφέροντας σημαντικά στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης.

Παράλληλα, το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο του ομίλου συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς καθώς η δεύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 444 MW, στον Άγιο Νικόλαο βρίσκεται πλέον στο τελευταίο στάδιο κατασκευής, ενώ ξεκινά ήδη σε συνεργασία με τη MOTOR OIL και η κατασκευή της τρίτης μονάδας ισχύος 395 MW στους Αγ. Θεοδώρους.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται έντονα και στον τομέα των ΑΠΕ, όπου μετά και την πρόσφατη εξαγορά των 4 αιολικών πάρκων ισχύος 18,6 MW στην Εύβοια από τον δανέζικο οίκο DONG διαθέτει πλέον σύνολο λειτουργούντος δυναμικού 45 MW, ενώ άλλα 800 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης και υλοποίησης. Με όλες τις παραπάνω ενέργειες γίνεται εφικτός ο στόχος του ομίλου για λειτουργία συνολικά πάνω από 1.800 MW έως το 2013, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα του ελλειμματικού συστήματος και στη δραστική μείωση των ακριβών για τη χώρα μας εισαγωγών, υλοποιώντας ταυτόχρονα το όραμα της δημιουργίας του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Για τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης του 2008 θα γίνουν λεπτομερέστερες αναφορές σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές αύριο, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009, στις 17:30 ώρα Ελλάδος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v