Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Μείωση πωλήσεων με σταθερά κέρδη

Μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 16,57% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σταθερά όμως κέρδη χάρη στη βελτίωση των περιθωρίων της εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2009 η Flexopack.

Flexopack: Μείωση πωλήσεων με σταθερά κέρδη
Μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 16,57% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σταθερά όμως κέρδη χάρη στη βελτίωση των περιθωρίων της εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2009 η Flexopack.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών στον όμιλο υποχώρησε στα 9,19 εκατ. ευρώ έναντι 11,02 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2008 με τα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται στο 1,97 εκατ. ευρώ .

Το μικτό περιθώριο όμως βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στο 21,4% από 19,05% χάρη, κυρίως, της μείωσης των τιμών των πρώτων υλών.

Η μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης σε συνδυασμό με την άνοδο των περιθωρίων μικτού κέρδους διαμόρφωσε τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα περυσινά (1,19 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη προ φόρων στο 1,07 εκατ. ευρώ έναντι 1,04 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2008.

Οι μειωμένοι φόροι οδήγησαν στη βελτίωση των κερδών μετά φόρων στα 829 χιλ. ευρώ έναντι 749 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα εκ των οποίων τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής Flexopack.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε στα 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ καταγράφοντας πτώση κατά 8,96% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2008 και τα κέρδη μετά από φόρους στα 857 χιλ. ευρώ έναντι 859 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η μεγαλύτερη πτώση στις πωλήσεις του ομίλου σε σχέση με τη μητρική οφείλεται στη μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης της εταιρίας ΙΝΟVA ΑΕΒΕ, η οποία ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του φετινού α΄ τριμήνου με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ στις αντίστοιχες καταστάσεις της περιόδου 1/1/2008 - 31/3/2008, είχε ενσωματωθεί με σύμφωνα με την ολική ενοποίηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v