Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Γ.Σ. στις 30/6 για Split & ΑΜΚ

Split μετοχών αλλά και αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών καλούνται να αποφασίουν οι μέτοχοι της Βαρβαρέσος στην ετήσια γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου.

Βαρβαρέσος: Γ.Σ. στις 30/6 για Split & ΑΜΚ
Split μετοχών αλλά και αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών καλούνται να αποφασίουν οι μέτοχοι της Βαρβαρέσος στην ετήσια γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου. 

Αναλυτικότερα, στα θέματα περιλαμβάνεται η έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας (split) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Ακόμα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Επίσης, ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. Η διανομή δωρεάν μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v