Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λανακάμ: Εκλογή του νέου Δ.Σ. από Γ.Σ.

Η τακτική γενική συνέλευση της Λανακάμ, που συνήλθε σήμερα 26 Ιουνίου, εξέλεξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία και θα διοικήσουν την εταιρία μέχρι και το έτος 2014.

Λανακάμ: Εκλογή του νέου Δ.Σ. από Γ.Σ.
Η τακτική γενική συνέλευση της Λανακάμ, που συνήλθε σήμερα 26 Ιουνίου, εξέλεξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία και θα διοικήσουν την εταιρία μέχρι και το έτος 2014.

Ειδικότερα:
Oυραήλ-Ράλλης Γ. Ουραηλίδης, Πρόεδρος εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Κ. Δαμίγος, Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος.
Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος.
Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
Κωνσταντίνος Γ. Βουζαλής, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος.
Μαρία Κ. Στυλιανέση, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος.

Τέλος, η Γ.Σ. ενέκρινε όπως το ποσό των ζημιών περιόδου 2008 ύψους 88.693,12 εκατ. ευρώ μεταφερθεί στον λογαριασμό ζημίες εις νέον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v