Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Μέρισμα 0,04 ευρώ - Αποκοπή 7/7

Τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή και τη σύναψη απλού ομολογιακού δανείου ύψους έως 5 εκ. ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της MODA BAGNO σήμερα 30/6/09 με απαρτία 86,7%.

Moda Bagno: Μέρισμα 0,04 ευρώ - Αποκοπή 7/7
Τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή και τη σύναψη απλού ομολογιακού δανείου ύψους έως 5 εκ. ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της MODA BAGNO σήμερα 30/6/09 με απαρτία 86,7%.

Αναλυτικά, εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή μερίσματος ποσού 0,04 ευρώ μεικτό ανά μετοχή. Από τα παραπάνω ποσό παρακρατείται το ποσό που αναλογεί σε φόρο 10%. Δηλαδή το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,036 ευρώ.

Από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008. Δικαιούχοι του εγκριθέντος ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα (record date), ήτοι την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2009.

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της EFG Eurobank Ergasias από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2009 σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής μερίσματος.

Παράλληλα χορηγήθηκε άδεια στο Δ.Σ., να κρίνει για τις συνθήκες, το χρόνο, τους όρους, το ύψος και το είδος ενδεχόμενης εξασφάλισης του/των δανείων, περί τη σύναψη απλού ομολογιακού/κών δανείων ή άλλου μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, μέχρι συνολικού ύψους των 5.000.000 ευρώ με μία ή περισσότερες τράπεζες.

Σκοπός του ομολόγου θα είναι αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ή/και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα ή/και την χρηματοδότηση επενδύσεων.

Επιπλέον, εξελέγη νέο Δ.Σ. τα μέλη του οποίου είναι:

1) Νικόλαος Βαρβέρης
2) Αγγέλα Βαρβέρη σύζυγος Νικολάου
3) Ευφροσύνη Βαρβέρη
4) Αθανάσιος Μαλεβίτσης
5) Κωνσταντίνος Καραγκούνης
Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει την 29/06/2012. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v