Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ασπίς Πρόνοια: Έως 205 εκατ. η αύξηση κεφαλαίου

Την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά μέχρι το ποσό των 205 εκατ. ευρώ από 150 εκατ. αρχικά καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Ασπίς Πρόνοια, στη συνέλευση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου.

Ασπίς Πρόνοια: Έως 205 εκατ. η αύξηση κεφαλαίου
Την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά, μέχρι το ποσό των 205 εκατ. ευρώ από 150 εκατ. αρχικά, καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Ασπίς Πρόνοια, στη συνέλευση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου.

Αναλυτικότερα, η Γ.Σ. θα αποφασίσει  την ανάκληση της απόφασης που ελήφθη στην αντίστοιχη στις 3/4/2009 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, διά καταβολής μετρητών μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, διά καταβολής μετρητών, μέχρι το ποσό των 205 εκατ. ευρώ και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών.

3. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των εκδιδόμενων μετοχών κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v