Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτ. Λαζαρίδη:Βελτίωση στο κόστος δανεισμού το Η2

Σημαντική βελτίωση του κόστους δανεισμού καθώς το επιτόκιο του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας θα διαμορφωθεί σε 3,6% έναντι 9,5% του πρώτου εξαμήνου, αναμένει η διοίκηση της Κτήμα Κ. Λαζαρίδη.

Κτ. Λαζαρίδη:Βελτίωση στο κόστος δανεισμού το Η2
Σημαντική βελτίωση του κόστους δανεισμού καθώς το επιτόκιο του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας θα διαμορφωθεί σε 3,6% έναντι 9,5% του πρώτου εξαμήνου, αναμένει η διοίκηση της Κτήμα Κ. Λαζαρίδη το β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω επιτόκιο επιδοτείται κατά 50% μέχρι και τις 31/12/2009.

Σε ότι αφορά την πορεία των μεγεθών της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο της χρήσης οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 4,04 εκατ. ευρώ έναντι 3,93 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 2,80%. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης των πωλήσεων σε τρίτες χώρες σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Τα μικτά κέρδη της κατά την υπό εξέταση περίοδο αυξήθηκαν κατά 10,62% και ανήλθαν σε 1,89 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε σε 46,97% από 43,67% που ήταν το περσινό εξάμηνο, κάτι που οφείλεται σε εξορθολογισμό των δαπανών παραγωγής από τη διοίκηση στο πρώτο εξάμηνο.

Αντιθέτως τα καθαρά κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 373,17 χιλ. ευρώ έναντι 470,64 χιλ. ευρώ πέρσι, παρουσιάζοντας µείωση 20,71%. Η μείωση των καθαρών κερδών προ φόρων αποδίδεται από την εταιρεία στις επιπτώσεις από την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (αμπελώνων) στην εύλογη αξία τους που είναι αποτέλεσµα της µεταβολής των επιτοκίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v